• 2017-04-21

Czym są kopciogramy?

Jerzy Wroński. Malarstwo materii i kopciogramy to pierwsza pośmiertna prezentacja dorobku artystycznego Jerzego Wrońskiego, artysty wiernego awangardowej tradycji poszukiwań formalnych. Jego twórczość w początkach działalności utrzymana była w konwencji malarstwa materii.

„Jerzy Wroński. Malarstwo materii i kopciogramy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Jerzy Wroński. Malarstwo materii i kopciogramy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W latach osiemdziesiątych w sztuce Wrońskiego nastąpił istotny zwrot. Artysta zwrócił się ku fotografii, kierując uwagę na światło jako kolejny, obok wody i ognia, czynnik kreacyjny swych dzieł. Zaczął wówczas tworzyć „fotogramy metamorficzne”, określane później jako „kopciogramy”. Powstawały jako rodzaj „bezobiektywowej fotografii”, na zwilżonej wodą szklanej kliszy fotograficznej, przy udziale płomienia osadzającego na niej drobiny sadzy. Ostateczny efekt był do pewnego stopnia przypadkowy. Artysta mówił, że owe „kopciogramy” pomagają mu „znaleźć właściwe proporcje między potęgą kreacyjną natury a rolą, jaka przypada w tworzeniu ich samemu.

Jerzy Wroński – urodził się w 1930 roku w Ciechankach na Lubelszczyźnie. Zmarł w Krakowie 29 czerwca 2016 roku. Od 1957 roku mieszkał i tworzył w Nowej Hucie. W latach 1950-1956 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W trakcie studiów współtworzył z przyjaciółmi tzw. Grupę Nowohucką, która zainaugurowała w Krakowie nurt malarstwa materii. Wszyscy jej członkowie zostali następnie przyjęci do Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska. Był wybitnym pedagogiem, wieloletnim profesorem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Filii w Cieszynie.

Podczas wernisażu odbędzie się unikalna projekcja filmów dokumentalnych, poświęconych Wrońskiemu, których autorem jest m.in. Piotr Lutyński

Artyści Polskiej Awangardy:  Jerzy Wroński. Malarstwo materii i kopciogramy
Wernisaż: 22 kwietnia 2017 roku, godz. 12.00
Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz