Architektura w przestrzeni

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza na spotkanie z cyklu MOBILSARP, prezentujące dwa projekty, o których opowiedzą ich autorzy: Jakub de Barbaro, Fundacja Transformator i Mikołaj Smoleński. Oba projekty wychodziły poza przestrzeń instytucji, by w codziennej przestrzeni angażować mieszkańców i zachęcać ich do interackji z mobilną galerią.

MOBILSARP (źródło: materiały prasowe organizatora)

MOBILSARP (źródło: materiały prasowe organizatora)

Szalona Galeria to mobilne centrum kultury, zainicjowane przez projektanta Jakuba de Barbaro oraz dwójkę artystów – Agnieszkę Polską i Janka Simona, które w lipcu i sierpniu 2016 roku przejechało przez Polskę, zatrzymując się w małych miejscowościach. Zawierało księgarnię, kino plenerowe oraz podróżującą wystawę sztuki współczesnej. Przemieszczając się po różnych regionach Polski, Szalona Galeria zatrzymała się na kilka dni w ośmiu miejscowościach, m.in. w Lipcach Reymontowskich, Bojadłach, Chełmku, Reszelu. Wystawę dokumentującą tę podróż można było obejrzeć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

MoKaPP czyli Mobilny Katalizator Przestrzeni Publicznej to przedsięwzięcie, w którym architektura jest narzędziem. Podstawowym zadaniem wędrującej „bazy aktywności” jest zachęcenie lokalnych społeczności do wspólnego korzystania z przestrzeni, wymiany informacji, wspólnej pracy, rekreacji i zabawy. Bazą MoKaPP-u jest mobilny pawilon zaprojektowany przez Mikołaja Smoleńskiego, ustawiany na kilka tygodni w wybranym miejscu. Jego elastyczna struktura umożliwia adaptację do niemal wszystkich działań – także tych spontanicznych, inicjowanych przez mieszkańców.

MOBILSARP
20 kwietnia 2017 roku, godz. 18.00
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dodaj komentarz