• 2017-04-18

Ignacy Krieger, fotograf dawnego Krakowa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na cykl wydarzeń poświęconych 200. rocznicy urodzin słynnego krakowskiego fotografa drugiej połowy XIX wieku – Ignacego Kriegera. Jubileusz ten jest znakomitą okazją do przypomnienia postaci Kriegera i jego działalności. W ramach wydarzeń odbędą się spacery, wykłady, warsztaty dla dzieci, gry miejskie. Pierwsze spotkanie  w ramach obchodów odbędzie się 19 kwietnia w Starej Synagodze w Krakowie.

Sprzedawca obwarzanków, fot. I. Krieger, l.70–80 XIX w. (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sprzedawca obwarzanków, fot. I. Krieger, l.70–80 XIX w. (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ignacemu Kriegerowi przypadło szczególne miejsce w historii fotografii krakowskiej. Tematyka jego fotografii jest bardzo różnorodna. Na szczególną uwagę zasługują tzw. krajowidoki, będące pierwowzorem pocztówek – liczne ujęcia szacownych krakowskich zabytków, jak i nowych budynków. Ważną część zbioru stanowią także fotografie typów ludowych, przedstawiające mieszkańców Galicji w charakterystycznych dla nich strojach. Odbitki były ręcznie kolorowane, aby ukazać bogactwo tych ubiorów.

Zakład Fotograficzny „I. Krieger” funkcjonował w kamienicy Bonerowskiej przy krakowskim Rynku Głównym przez ponad pół wieku, pozostawiając nieoceniony wkład w rozwój polskiej fotografii. Po śmierci Ignacego w 1889 roku atelier prowadzili jego potomkowie: syn Natan i córka Amalia, którzy już wcześniej pomagali ojcu, nabywając niezbędnego doświadczenia. Osiemdziesięcioletnia Amalia, wobec braku spadkobierców, zadecydowała o zamknięciu zakładu. Wielotysięczny zbiór szklanych negatywów oraz wyposażenie pracowni aktem prawnym z dnia 29 marca 1926 roku przekazała Gminie m. Krakowa.

W 2017 roku, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historyczne rozpocznie konserwację 3634 klisz z unikatowej kolekcji kolodionowych szklanych negatywów fotograficznych Ignacego Kriegera. Klisze wykonane w technice mokrego kolodionu to najstarsza i najcenniejsza część zbioru pochodzącego z tego zakładu, jedyna taka kolekcja w Polsce. Kolekcja ta, pochodząca z atelier fotograficznego rodziny Kriegerów, ma wyjątkową wartość ikonograficzną i stanowi bezcenny zabytek i świadectwo rozwoju techniki fotograficznej.

Ignacy Krieger, fotograf Krakowa – w 200-lecie urodzin, odczyt Teresy Kwiatkowskiej
19 kwietnia 2017 roku, godz. 17.00
Stara Synagoga w Krakowie

Dodaj komentarz