Makatka prawdę Ci powie…

Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza na wystawę gdzie miłość i zgoda… czyli makatka prawdę Ci powie – wystawa wybranych prac z kolekcji Elżbiety Piskorz-Branekovej.

Mój mąż tylko wodę pije, Nie żałuję, że z nim żyję.Makatka, druk, Debreczyn, Węgry, ok. 1960 r. (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mój mąż tylko wodę pije, Nie żałuję, że z nim żyję.Makatka, druk, Debreczyn, Węgry, ok. 1960 r. (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kolekcja gromadzona przez lata liczy kilkaset makatek z całej Europy, o różnej tematyce, z których większość powstała w ubiegłym wieku. Elżbieta Piskorz-Branekova opowiada:

Płócienne makatki wywodzą się z Niemiec i Holandii, gdzie używano ich już w połowie XIX w. Moda na przystrajanie nimi, głównie kuchni w innych państwach europejskich rozpoczęła się po 1914 r. i trwała do lat 70. XX w., okres największej ich popularności przypada na lata sześćdziesiąte minionego stulecia. Te płócienne makatki zadomowiły się najpierw w domach mieszczańskich, potem robotniczych, a na koniec wiejskich.(…)

Długo uważano je za kicz, chociaż badacze zdawali sobie sprawę jak ważną rolę pełniły. Obrazkowy świat w nich zaklęty pokazywał schematyczne, godne naśladowania wzorce, uzupełnione aforyzmami o charakterze moralizatorskim. Na wystawie pokazane zostaną makatki z Bułgarii, Czech, Holandii, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Węgier. Pochodzą one z kolekcji Elżbiety i Piotra Branekovych.

Elżbieta Piskorz-Branekova. gdzie miłość i zgoda… 
Od 7 kwietnia do 12 maja 2017
Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Dodaj komentarz