Seryjni poeci: Piotr Macierzyński

Dom Słów zaprasza na spotkanie z poetą młodego pokolenia Piotrem Macierzyńskim. Uczestnicy będą mogli porozmawiać na temat jego najnowszego tomu wierszy pt. Książka kostnicy, który jest zbiorem utworów surowych, sprawozdawczych, poruszających i dotkliwych, opisujących zło, które tak naprawdę nie odeszło.

Piotr Macierzyński, „Książka kostnicy” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Piotr Macierzyński, „Książka kostnicy” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Piotr Macierzyński zdobył szerokie uznanie wśród polskich krytyków literackich poprzednimi tomami poezji, m.in. Danse macabre i inne sposoby spędzania wolnego czasu i Zbiorem zadań z chemii i metafizyki. Jak zauważa Jerzy Jarniewicz, profesor nauk humanistycznych, poeta, krytyk literacki, „najbardziej widocznym rysem poezji Macierzyńskiego, nieomal jej znakiem rozpoznawczym, jest anarchistyczny humor, graniczący ze stylizowaną błazenadą, upodobanie do karykatury i makabreski, żonglowanie elementami skatologicznymi i obscenami”. Sam poeta mówi o sobie, że „nie pasuje do katolickiej wizji świata”. W swojej twórczości łączy dosadność, liryzm, humor i tragizm w nierozdzielną całość.

Jednak z najnowszego tomu wierszy Książka kostnicy wyłania się zło, którego wcześniej nie udało się ani opisać, ani ukarać. Nikt nie spodziewałby się we współczesnej poezji zdania: „Kalendarium Auschwitz powinno być codzienną lekturą zamiast Biblii”. Jak pisze Piotr Śliwiński, to dlatego, że „Auschwitz trochę nam zobojętniał, a wiersze utraciły władzę sądzenia. Tak się myśli, podobno w imię życia, faktycznie zaś w imię tej strasznej cząstki, która w nas tkwi, przeklęta i przewrotna, maskująca swą siłę i chęć powrotu na główną scenę”.

Piotr Macierzyński (ur. 1971 r.) – debiutował w 1993 r. w gdańskim piśmie literacko-artystycznym „Tytuł”. Jest laureatem wielu ogólnopolskich konkursów literackich. Wiersze publikował m.in. w „Studium”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Lampie”, „Akcencie”, „Ha!arcie”. Wydał tomiki Danse macabre i inne sposoby spędzania wolnego czasu (Kraków 2001), tfu, tfu (Kraków 2004), Odrzuty (Kraków 2007), Zbiór zadań z chemii i metafizyki (Kraków 2009), antologia wierszy ss-mańskich (Kraków 2011, 2016), тьфу, тьфу (wybór wierszy w języku ukraińskim, Tarnopol 2011), kwik (Kraków 2013), Antologie esesáckých básní (Praga 2015).

Seryjni poeci: Piotr Macierzyński
13 kwietnia 2017 roku, godz. 18.00
Dom Słów w Lublinie

Dodaj komentarz