Przedmioty nie/rzeczywiste

Od 7 kwietnia w Galerii Głównej CSW Solvay można zobaczyć wystawę prac Lecha Polcyna Przedmioty nie/rzeczywiste 2.

Lech Polcyn, „Przedmiot nie/rzeczywisty nr 10” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Lech Polcyn, „Przedmiot nie/rzeczywisty nr 10” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Lech Polcyn patrzy na przedmiot przez filtr projektanta/dizajnera. W tym sensie tytułowe przedmioty są zapisem wyobrażenia, potencjalności, a sam obraz nosi znamiona zmaterializowanej socjologii. Przedmiot jest kodowany estetycznie za pośrednictwem obrazów, obraz zaś przekracza charakter odwzorowania, stając się raczej znakiem czegoś. Obraz staje się instrumentem transkrypcji na poziomie meta. Wchodzi w dialog z procesem percepcji jako takiej, proponując statyczny porządek rzeczy jako intelektualny i „obiektywny” punkt odniesienia.

Grzegorz Hańderek (fragment recenzji pracy habilitacyjnej L. Polcyna)

Lech Polcyn – ukończył w 1984 r. Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w Pracowni Miedziorytu w roku 1990). Doktor habilitowany, wykładowca w Katedrze Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych na Wydziale Grafiki macierzystej uczelni oraz w Instytucie Sztuki PWSZ w Tarnowie.

Lech Polcyn. Przedmioty nie/rzeczywiste 2
Od 7 kwietnia do 5 maja 2017 roku
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie

Dodaj komentarz