Witkacy. Etyka – łódzkie spotkanie z Agnieszką Kałowską

Witkacy. Etyka Agnieszki Kałowskiej to nowatorskie i popularnonaukowe odczytanie twórczości artysty. Książka dotyka zagadnienia dotychczas niepodejmowanego przez publicystów i badaczy: poglądów etycznych Witkacego. 20 kwietnia w Łodzi odbędzie się spotkanie z autorką.

Agnieszka Kałowska, „Witkacy. Etyka”, okładka (źródło: materiały Uniwersytetu Łódzkiego)

Agnieszka Kałowska, „Witkacy. Etyka”, okładka (źródło: materiały Uniwersytetu Łódzkiego)

Agnieszka Kałowska pokazuje, jak najważniejsze problemy etyczne XX wieku – dialog, stosunek do religii, kolonializm, ekologia i wielokulturowość – znajdują oddźwięk w biografii i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Autorka odwołuje się do dobrze znanych i wielokrotnie opisywanych, a także wystawianych i ekranizowanych powieści i dramatów. Sięga również do mniej popularnych, a odsłaniających niuanse i zaskakujące epizody listów, tekstów publicystycznych, a nawet notatek na marginesach lektur. Podważa stereotypy, pod znakiem zapytania stawia wszelkie pewniki.

Książka jest pierwszą publikacją w serii Projekt: Egzystencja i Literatura.

Spotkanie odbędzie s w Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Rozmowę poprowadzi prof. Grzegorz Sztabiński.

Fragment książki Witkacy. Etyka w serwisie Magazyn.o.pl

Witkacy. Etyka – spotkanie z Agnieszką Kałowską
20 kwietnia 2017 roku, godz. 10.00
Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Dodaj komentarz