O lęku i gniewie z Janem Sową

Teatr Polski w Poznaniu zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Nie-boskie narracje. O lęku i gniewie rozmowy z pisarzami. Gościem prof. Przemysława Czaplińskiego 19 kwietnia będzie Jan Sowa.

„Nie-boskie narracje. O lęku i gniewie rozmowy z pisarzami” –  Jan Sowa (źródło: materiały organizatora)

„Nie-boskie narracje. O lęku i gniewie rozmowy z pisarzami” – Jan Sowa (źródło: materiały organizatora)

Jan Sowa studiował filologię polską, psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie Paryż VIII w Saint-Denis. Jest doktorem socjologii, pracownikiem naukowym Katedry Kultury Współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zainteresowania Sowy skupiają się wokół kwestii społeczno-kulturowych. Zajmuje się szeroko pojętą teorią kultury (filozofia, socjologia, psychologia, antropologia itd.). W szczególności interesuje go problematyka związana z mediami, przeobrażeniami społecznymi w cywilizacji Zachodu oraz odniesieniem kultury europejskiej do innych kultur (w tym kwestia kolonializmu, globalizacji, imigracji oraz zderzenia Zachodu ze światem islamu).

Sowa formułuje tezy, z którymi można polemizować, ale które z całą pewnością skłaniają do refleksji nad zagadnieniem, jak spożytkować naszą peryferyjność, nasze szczególne doświadczenie nowoczesności przeżywanej w warunkach uzależnienia od obcych imperiów; co zrobić z naszą innością bez oglądania się na Zachód i separowania się od Wschodu. Dyskusja, do której zachęca ta książka, to dyskusja o nas dzisiaj – o ludziach, którzy zostali ukształtowani w określonych warunkach cywilizacyjno-kulturowych i ponoszą konsekwencje decyzji politycznych (mądrości i głupoty) swoich przodków.

prof. Hanna Gosk o książce Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą
(źródło: wyborcza.pl)

Nie-boskie narracje. O lęku i gniewie rozmowy z pisarzami
Gość: Jan Sowa
19 kwietnia 2017 roku, godz. 19.00
Duża Scena, Teatr Polski w Poznaniu

Dodaj komentarz