Reklama w mieście. Informacja, manipulacja czy rekomendacja?

11 kwietnia w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa odbędzie się debata Reklama w mieście. Informacja, manipulacja czy rekomendacja? Tematem debaty będzie występowanie reklamy w przestrzeni miejskiej, to jaki ma ona wpływ na jej odbiór i wreszcie czy potrzebne są parki kulturowe, które będą w jakiś sposób kontrolować jej zasięg.

Reklama w mieście. Informacja, manipulacja czy rekomendacja? (źródło: materiały prasowe organizatora)

Reklama w mieście. Informacja, manipulacja czy rekomendacja? (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ze swej natury miasta skupiają różnorodne formy działalności, w tym przemysłową, rzemieślniczą, usługową i handlową. Od dziesięcioleci nieodłączną częścią tych aktywności jest reklama, która wraz z uświadamianiem sobie jej roli, stawała się coraz większa, głośniejsza, kolorowa – jednym słowem coraz bardziej agresywna. W pewnym momencie dostrzeżono, że płynące z niej korzyści nie rekompensują strat estetycznych. Stąd m.in. pomysł nowej formy ochrony w postaci parków kulturowych. Jednak graficznych wiadomości w miejskiej przestrzeni nie możemy pozbyć się całkowicie. Gdzie, w takim razie, przebiega granica między kiczem a informacją? Czy każdą część miasta należy chronić w taki sam sposób?

W debacie udział wezmą: prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) oraz dr hab. Jacek Gądecki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Rozmowę poprowadzi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Reklama w mieście. Informacja, manipulacja czy rekomendacja?
11 kwietnia 2017 roku, godz. 18.00
Pałac Krzysztofory, oddział Muzuem Historyczneg0 Miasta Krakowa

Dodaj komentarz