Finisaż wystawy malarstwa Joanny Borkowskiej

Galeria Sztuki w Legnicy zaprasza 6 kwietnia na finisaż wystawy Joanny Borkowskiej Elementy. Obrazy Borkowskiej emanują – paradoksalnie – zarówno energią, jak i spokojem. Jest to dwoistość tworząca harmonię przyrody oraz stanowiąca o sile wyrazu tego malarstwa.

Joanna Borkowska, „Zen” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Joanna Borkowska, „Zen” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artystka balansuje na granicy krajobrazu i abstrakcji. Tradycyjny krajobraz ulega rozbiciu na najdrobniejsze cząstki, a malarka buduje jego nowe znaczenie to skupiając owe cząstki, to znów je rozpraszając. W efekcie otrzymujemy wrażenie rozedrganej energii ciepłego, wypełnionego pyłkami powietrza unoszącego się nad letnią łąką; nieco niepokojący, niedostrzegalnie, ale stale malejący pas intensywnej czerwieni zachodu słońca na linii horyzontu; czystą energię wybuchającej supernowy czy też studium błękitu nieba / powietrza.

Sama artystka podkreśla swoje inspiracje światem przyrody: Pracuję w partnerstwie z przyrodą (…). Obraz stopniowo ewoluuje w procesie wzajemnego odkrywania i eksploracji, jaki zachodzi między artystą a formą; jest odbiciem dynamiki tej relacji . W celu przeniesienia tego dialogu na język malarstwa skupiam się głównie na kolorze. Kolor, jak dźwięk, jest zakodowaną informacją, która przekazuje specyficzną energię, jeszcze wzmacnianą przez strukturę płótna, która bezpośrednio wpływa na sferę fizyczną, emocjonalną, umysłową i duchową. Powstałe dzieło rozwija swoją własną niezależną egzystencję, staje się nową formą z potencjalnie nieskończoną liczbą wzajemnych interakcji z odbiorcą. Obraz staje się pomostem pomiędzy równoległymi światami, które otwiera. Jestem głęboko zainteresowana wpływem, jaki każde dzieło sztuki wywiera na swoje otoczenie.

Joanna Borkowska, „Field”, 2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Joanna Borkowska, „Field”, 2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Joanna Borkowska. Elementy
Od 3 marca do 6 kwietnia 2017 roku
Finisaż: 6 kwietnia 2017 roku, godz. 18.00
Galeria Ring w Legnicy

Dodaj komentarz