Teoria widzenia, wydanie krytyczne

Teoria widzenia to owoc długoletniej refleksji Władysława Strzemińskiego i niezwykłe świadectwo teoretycznej świadomości artysty, który na trwałe wpłynął na rozwój sztuk plastycznych. Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza na spotkanie wokół nowego wydania dzieła.

„Teoria widzenia. Wydanie krytyczne” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Teoria widzenia. Wydanie krytyczne” (źródło: materiały prasowe organizatora)

To dzieło, które uczy patrzeć na zmiany artystycznej percepcji w czasie, wyjaśnia zależności między ewolucją społeczeństwa a zmianami zachodzącymi w sztuce. W ubiegłym roku w 60. rocznicę pierwszej publicznej prezentacji fragmentów zbioru wykładów Władysława Strzemińskiego ukazało się pierwsze wydanie krytyczne Teorii widzenia. Iwona Luba, historyczka sztuki, redaktorka naukowa książki i autorka wstępu, zaznacza, iż „nowe opracowanie służy umiejscowieniu Teorii widzenia w historii sztuki i teorii sztuki XX wieku oraz zaprezentowaniu jej w szerokim kontekście kulturowym i historycznym”. Temu też poświęcone będzie kwietniowe spotkanie, którego moderatorem będzie Paweł Mościcki.

Podczas spotkania zaproszeni goście (Jakub Momro, Tomasz Załuski) przyjrzą się szczególnie uważnie inspiracjom filozoficznym dzieła Władysława Strzemińskiego, związkom teorii widzenia z historią nauki, a także stosunkowi autora do marksizmu i marksizmu-leninizmu.

Teoria widzenia (wydanie krytyczne) – spotkanie
4 kwietnia 2017 roku, godz. 18.00
Muzeum Sztuki ms² w Łodzi

Dodaj komentarz