Artysta cytuje

Czy można zrozumieć słowa? I czy da się z tego wyciągnąć jakieś wnioski? Paweł Susid powtarza na swoich obrazach słowa, zdania, hasła, slogany odnoszące się do różnych ideologii i religii, frazy, które przeszły do historii, wyrażenia i zwroty wzięte z potocznego języka.

Paweł Susid (źródło: materiały prasowe organizatora)

Paweł Susid (źródło: materiały prasowe organizatora)

Malowane z szablonu teksty Susida nie łączą się, jak w jego wcześniejszych pracach, z mniej lub bardziej abstrakcyjnymi formami. Całe powierzchnie płócien artysta pokrywa literami, uporczywie powtarza słowa i zdania, które jak sam mówi, niekiedy wzbudzają w nim głęboką niechęć. Uproszczony krój liter, kolorystyka tła i linie tekstu biegnące w poziomie, pionie lub na ukos konstruują rytm tych obrazów, ich pozornie niedbałą estetykę.

Autor przewrotnych komentarzy, ironicznie i często autoironicznie nawiązujący do sztuki i otaczającej go rzeczywistości, w prezentowanych obrazach nie puentuje już w lakoniczny sposób absorbujących go tematów. Zamiast komentować, artysta cytuje, przytacza słowa, hasła, zwroty dość powszechnie znane, które po wielokroć powtórzone zaczynają znaczyć inaczej. Zgodnie z ekonomią powtórzenia i różnicy, te same słowa powtórzone inaczej nie są już tym samym.

Paweł Susid. Zrozumieć słowa i wyciągnąć wnioski
Od 1 kwietnia do 6 maja 2017 roku
Otwarcie wystawy: 1 kwietnia 2017 roku, godz. 19.00
Fundacja Profile w Warszawie

Dodaj komentarz