Nieznane utwory Białoszewskiego w Muzeum Literatury

Spotkanie wokół trzynastego tomu Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego odbędzie się 5 kwietnia w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. W rozmowie wezmą udział Maciej Byliniak, współautor opracowania tego tomu, oraz dr hab. Agnieszka Karpowicz z Zakładu Antropologii Słowa IKP UW. Spotkanie poprowadzi Justyna Sobolewska.

Miron Białoszewski, „Polot nad niskimi sferami” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Miron Białoszewski, „Polot nad niskimi sferami” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Polot nad niskimi sferami zawiera przede wszystkim niepublikowane wcześniej wiersze, pochodzące z rękopisów i maszynopisów autora. Mamy tu możliwość obcowania z nieznanymi dotąd i zaskakującymi początkami drogi twórczej poety, który ujawnia się jako autor rymowanych, pełnych młodzieńczej afektacji wierszy wojennych. Poznajemy także Białoszewskiego jako autora niezwykłego cyklu miłosnego.

Utwory nie zostały wydane z różnych powodów. Wyjątkowy, nieobecny dotąd w obrazie twórczości Białoszewskiego wątek miłosny najpewniej autor uznał za zbyt intymny. O niepublikowaniu niektórych utworów zaważyły względy kompozycyjne, część odrzucili redaktorzy (czego dowodzą zostawione przez nich na rękopisach dopiski „autorowi żal”). Jeszcze inne zatrzymała cenzura, wreszcie część sam Białoszewski, który pisał dużo, ale był też bardzo samokrytyczny.

W zbiorze znalazły się utwory z lat 1942–1970: od pierwszych wierszy z czasów niemieckiej okupacji poprzez utwory z czasów debiutu książkowego, późniejsze eksperymenty językowe aż po wersy, które powstały w listopadzie 1970, kiedy to Białoszewski napisał ostatnie wiersze przed kilkuletnim okresem poetyckiego milczenia. Wybór został dopełniony o wiersze drukowane w czasopismach oraz rozproszone przekłady i dramaty Białoszewskiego. Z nieznanych utworów pominięto jedynie przekreślone przez autora, niekompletne oraz wcześniejsze wersje opublikowanych później tekstów.

Kolejne niepublikowane utwory z lat 70. i początku lat 80. ukażą się w tomie czternastym Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego w drugiej połowie roku.

Polot nad niskimi sferami. Nieznane utwory Mirona Białoszewskiego – spotkanie
5 kwietnia 2017 roku, godz. 18.00
Muzeum Literatury w Warszawie

Dodaj komentarz