Późna polskość w sztuce

Projekt Późna polskość jest poświęcony formom, jakie przybiera współczesna polska tożsamość. Główną przestrzenią rozważań jest wystawa, na którą składa się ponad setka prac i projektów kilkudziesięciu współczesnych twórców sztuk wizualnych, kina i teatru. Zarysowane w niej wątki rozwijane będą w ramach bogatego programu dyskusji, wykładów i projekcji.

Oskar Dawicki, „To nie jest flaga”, 2014, fotografia ,dzięki uprzejmości galerii Raster, Warszawa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Oskar Dawicki, „To nie jest flaga”, 2014, fotografia ,dzięki uprzejmości galerii Raster, Warszawa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Do określenia aktualnej kondycji narodowej tożsamości posłużyliśmy się terminem artysty i eseisty Tomasza Kozaka „późna polskość” – mówią kuratorzy projektu, Ewa Gorządek i Stach Szabłowski. – To polskość poddana ciśnieniu płynnej, późnej nowoczesności, polskość, która od 1989 roku konfrontuje się z wielowymiarową rzeczywistością globalną, polskość, która na własnej skórze doświadcza różne scenariusze modernizacji.

Kluczem do Późnej polskości użytym w projekcie jest kategoria formy. Jakie kształty przybiera dzisiaj doświadczenie polskości? Jaką reprezentację znajduje? Za jakimi obrazami, symbolami, figurami i narracjami się kryje? Odpowiedzi na te pytania kuratorzy projektu szukali w różnych dziedzinach sztuki, bo to artyści nadają postać zbiorowej wyobraźni, również narodowej.

Do udziału zostali zaproszeni twórcy różnych pokoleń. Znaleźli się wśród nich klasycy współczesności – jak Krzysztof Wodiczko czy Krzysztof Bednarski. Są też artyści, którzy, jak Artur Żmijewski, Paweł Althamer, Oskar Dawicki czy Wilhelm Sasnal, po 1989 roku definiowali polską scenę sztuki. Są też artyści, którzy debiutowali w ostatnich latach, by wymienić Honoratę Martin, Daniela Rycharskiego, Bartosza Zaskórskiego czy Katarzynę Przezwańską. Polskości będzie można więc przyglądać się z bardzo różnych, indywidualnych perspektyw; dzięki temu zobaczymy złożoność fenomenu narodowej tożsamości, rozważanego jako kwestia polityczna, ale też egzystencjalna, osobista, mitologiczna, a nawet czysto estetyczna.

Igor Omulecki, „Maria Janion”, 2002 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Igor Omulecki, „Maria Janion”, 2002 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Późna polskość. Formy narodowej tożsamości po 1989 roku
Autorzy koncepcji i kuratorzy projektu: Ewa Gorządek i Stach Szabłowski
Od 31 marca do 6 sierpnia 2017 roku, godz. 19.00
Otwarcie 31 marca 2017 roku, godz. 19.00
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

Dodaj komentarz