Nowy dyrektor CSW Kronika w Bytomiu

Stanisław Ruksza – dyrektor CSW Kronika w Bytomiu,  poinformował, że 31 marca kończy swoją pracę w Kronice, a od kwietnia poprowadzi Trafostację Sztuki w Szczecinie.

Stanisław Ruksza i Agata Cukierska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Ruksza i Agata Cukierska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przez ostatnie dziewięć lat wraz z zespołem Kroniki udało nam się zrealizować wiele wystaw w kraju i za granicą, szereg publikacji, program rezydencyjny czy rozbudowaną działalność edukacyjną. Kronika stała się przykładem postinstytucji, nie ograniczonej sztywnymi regułami, a opartej o poziomy, dialogiczny model współpracy między artystami, instytucją i publicznością. Dziękuję Państwu za współpracę – napisał Ruksza.

W oświadczeniu Ruksza przedstawił nową dyrektor programową CSW Kronika w Bytomiu – Agatę Cukierską – wybraną przez zespół Kroniki i zaakceptowaną przez Bytomskie Centrum Kultury, w ramach którego organizacyjnie funkcjonuje Kronika.

Agata Cukierska jest historyczką sztuki, kuratorką, autorką tekstów o sztuce i redaktorką, dziennikarką. Od 2012 roku pracuje w CSW Kronika w Bytomiu. Była kuratorką wielu wystaw w Kronice, m.in. Doroty Hadrian Odrodzenie, Daniila Galkina Paraliż senny, Łukasza Skąpskiego Perfumy, Natalii Bażowskej Luna czy Dominika Ritszela Kategoria siły oraz współkuratorką wystaw zbiorowych, m.in. Workers of the Artworld Unite, Plica polonica, Wszystkie zmory do piwnicy.

CSW Kronika w Bytomiu
Nowy dyrektor: Agata Cukierska
24 marca 2017 roku

Dodaj komentarz