Kultura na Mazowszu w 2016 – zgłoszenia do Nagrody Norwida

Wiele działo się w kulturze na Mazowszu w 2016 roku – premiery teatralne, muzyczne, wystawy plastyczne, nowe pozycje wydawnicze. Samorząd Województwa Mazowieckiego chce nagrodzić najciekawsze, najcenniejsze, najbardziej wartościowe spośród nich. Do 28 kwietnia można zgłaszać kandydatów do XVI edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida.

Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida – logotyp (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida – logotyp (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nagrody przyznane zostaną za dzieło lub kreację powstałe w 2016 roku w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr, a także w kategorii dzieło życia za całokształt twórczości.

Kandydatów mogą zgłaszać oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni i członkowie kapituł. W kategorii dzieło życia uprawnionymi do przesyłania nazwisk pretendentów są również mieszkańcy Mazowsza.

Zgłoszenia można składać w formie elektronicznej na stronie internetowej nagrody (www.norwid.mazovia.pl) lub przesłać wypełniony wniosek (dostępny na stronie internetowej nagrody) na adres: Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa (z dopiskiem „Nagroda Norwida”) albo na adres e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 28 kwietnia.

Nominowanych i laureatów wybiorą, spośród zgłoszonych kandydatów, członkowie Kapituł Nagrody im. C.K. Norwida, w których skład wchodzą znawcy sztuki w poszczególnych dziedzinach. Nazwiska laureatów poznamy podczas gali wręczenia nagród 25 września na Zamku Królewskim w Warszawie.

Podczas piętnastu dotychczasowych edycji nagrody przyznano wybitnym artystom z różnych pokoleń. Odebrali je m.in.: Jacek Kaspszyk, Gustaw Holoubek, Zbigniew Zapasiewicz, Janusz Gajos, Henryk Bardijewski, Olga Pasiecznik, Piotr Fronczewski, Danuta Szaflarska, Franciszek Pieczka, Ernest Bryll, Wojchciech Fangor, Agnieszka Glińska, Iwan Wyrypajew, Boris Kudlička. Nagrodę specjalną „Dzieło życia” za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości przyznano m.in.: Janowi Ekierowi, Tadeuszowi Konwickiemu, Erwinowi Axerowi, Antoniemu Witowi, Wiesławowi Michnikowskiemu czy Janowi Kobuszewskiemu.

XVI Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida
Termin zgłaszania kandydatów: 28 kwietnia 2017 roku
Ogłoszenie laureatów: 25 września 2017 roku
Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie

Dodaj komentarz