Nieposłuszny konceptualista

24 marca Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza na otwarcie wystawy Stephen Kaltenbach. Indeks możliwości. To pierwsza w Polsce tak obszerna prezentacja twórczości jednego z pionierów sztuki konceptualnej w Stanach Zjednoczonych.

Stephen Kaltenbach, „Manipulacja wyglądem osoby – Lustrzane szkła kontaktowe”, 1970 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stephen Kaltenbach, „Manipulacja wyglądem osoby – Lustrzane szkła kontaktowe”, 1970 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stephen Kaltenbach jest pionierem i jednym z najbardziej płodnych artystów sztuki konceptualnej w Stanach Zjednoczonych. Od lat 70. jego dzieła wchodziły w skład przełomowych dla tego nurtu wystaw, a na co dzień można zobaczyć je między innymi w zbiorach Museum of Modern Art w Nowym Jorku, w San Francisco Museum of Modern Art.

Wierny zasadzie zaprzeczania konwencjom artystycznym, w drugiej połowie lat 70. Kaltenbach wcielał się okazjonalnie w role fikcyjnych artystów, których nazwał Es Que? oraz Clyde Dillon. Uprawiali oni programowo „słabą” sztukę. Powołał do życia także postać Regionalnego Artysty (Regional Artist), budującego swoją karierę w środowisku kalifornijskim. To on sformułował potem refleksje artysty na temat kondycji geopolitycznej współczesnego świata.

Wszystkie prace włączone do ekspozycji są przejawem postawy nieposłuszeństwa Kaltenbacha wobec zastanych norm poprawności artystycznej i składają się na tytułowy „indeks możliwości”, czyli nieustanne poszukiwanie w sztuce rozwiązań alternatywnych.

Stephen Kaltenbach, „Wewnątrz tkwi prawda”, 1970 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stephen Kaltenbach, „Wewnątrz tkwi prawda”, 1970 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stephen Kaltenbach. Indeks możliwości
Kurator wystawy: Paweł Polit
Koordynatorka: Martyna Dec
Od 24 marca do 4 czerwca 2017 roku
Otwarcie: 24 marca 2017 roku, godz. 18.00
Muzeum Sztuki w Łodzi, ms1

Dodaj komentarz