• 2017-03-20

Awangarda w fotografii

W nawiązaniu do programu Roku Awangardy 2017 Fundacja Archeologia Fotografii po raz pierwszy w galerii fundacji pokazuje wybór ikonicznych fotografii Zbigniewa Dłubaka z lat 1947–1950. Prace Dłubaka zestawione są ze współczesną serią autorstwa Basi Sokołowskiej pt. Ekwiwalenty 2017.

Zbigniew Dłubak, Barbara Sokołowska, „Ekwiwalenty 2017” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zbigniew Dłubak, Barbara Sokołowska, „Ekwiwalenty 2017” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pokaz w Fundacji Archeologia Fotografii przywołuje zagadnienie abstrakcji fotograficznej, tematu trudnego do jednoznacznego nakreślenia, uwikłanego w złożoną relację fotografii z malarstwem, odnoszącego się do problematyki nieuchronnego związku fotografii z rzeczywistością. Zestawienie prac Sokołowskiej i Dłubaka stawia pytania o miejsce abstrakcji we współczesnej fotografii oraz możliwości i aktualność jej języka.

Dłubak zaczął fotografować w 1946 roku, w trakcie pobytu w sanatorium gruźliczym w Otwocku. W kolejnych latach powstały najsłynniejsze fotografie artysty, zaprezentowane na pierwszej wystawie indywidualnej Dłubaka w warszawskim Klubie Młodych Artystów i Naukowców w czerwcu 1948 roku, a później w wyborze na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w grudniu tego samego roku w Krakowie.

Cykle Dłubaka i Sokołowskiej dzieli 70 lat. Ekwiwalenty 2017, odnoszą się zarówno do prac Dłubaka, jak i do historii abstrakcji fotograficznej oraz relacji fotografii i malarstwa. Artystka w tytule przywołuje słynny cykl fotografii chmur Alfreda Stieglitza pt. Ekwiwalenty z lat 20. i 30. XX wieku, uznawany za jedne z pierwszych programowo abstrakcyjnych fotografii.

Zbigniew Dłubak, Barbara Sokołowska. Ekwiwalenty
Kuratorka: Marta Przybyło-Ibadullajev
Od 24 marca do 28 kwietnia 2017 roku
Wernisaż: 23 marca 2017 roku, godz. 18.00
Fundacja Archeologia Fotografii w Warszawie

Dodaj komentarz