Artyści o kapitalizmie

Wystawa zbiorowa Relacje publiczne odnosi się do sposobów konstruowania relacji w społeczeństwie konstytuowanych przez wartości, jakie występują przy wymianie towarowej. Zysk i strata kształtują generują nową podmiotowość – menedżerską, która kalkuluje, analizuje korzyści i konieczne koszty; powstaje jednorodna podmiotowość stojąca w kontrze do wydobywania i tworzenia nowych jakości podmiotu.

„Relacje publiczne” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Relacje publiczne” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W procesie podtrzymywania porządku symbolicznego lub jego kontestowania dużą rolę odgrywają realizacje artystyczne będące alternatywą w strukturach i układach społecznych. Zazwyczaj są to działania, które eksponują pozytywne cechy publicznych relacji poprzez powszechne, elementarne zagadnienia. Są nośnikami progresywnych zmian, ale mogą również oddziaływać pejoratywnie. Alternatywne interwencje artystyczne nie podtrzymują jedynej wizji „prawdziwej rzeczywistości” odnoszącej się do przyjętych kanonów funkcjonowania, ale stwarzają możliwość wyboru.

Przestrzeń publiczna w takiej rzeczywistości ustrukturyzowana jest hegemonicznie, zmierza do zachowania dominującego konsensusu przyjętych wartości. Ekonomia i rynek kształtują nasze zachowania i sposób funkcjonowania oraz wyznaczają kierunki wyborów. Pieniądz uwiarygodnia, dzieli i hierarchizuje. Nawet krytyczny gest jest pacyfikowany przez korporacyjny kapitalizm. Relacje międzyludzkie konstytuowane są przez wartości, jakie występują przy wymianie towarowej. Liczą się tylko zyski i straty.

Artyści: Gosia Ce, Radosław Włodarski, Akademia Ruchu, Stefan Ficner, Natalia Sydor, Kamil Wnuk, Zbyszko Trzeciakowski, Łukasz Surowiec, Tomek Jurek, Grupa Sędzia Główny (Aleksandra Kubiak, Karolina Wiktor), Angelika Fojtuch, Marek Wasilewski, Józef Robakowski, Janusz Maria Brzeski, Maria Ornaf, Julia Taszycka

Wystawa zbiorowa Relacje Publiczne
Kuratorzy: Mateusz Bieczyński, Katarzyna Kucharska, Maciej Kurak
Od 21 marca do 17 kwietnia 2017 roku
Otwarcie: 21 marca 2017 roku, godz. 18.00
Miejskie Galerie UAP w Poznaniu: Curators’Lab, Duża Scena UAP, Mała Scena UAP

Dodaj komentarz