• 2017-03-16

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego otwiera się we Wrocławiu

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego (oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia) jest pierwszą w Polsce tego typu placówką poświęconą teatrowi. Głównym celem muzeum jest prezentowanie i promowanie dorobku wrocławskiej sceny teatralnej, uważanej za jedną z najważniejszych w Europie, ze szczególnym naciskiem na przypomnienie postaci jej wybitnego twórcy – Henryka Tomaszewskiego. Otwarcie już 29 marca.

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego (źródło: materiały prasowe)

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego (źródło: materiały prasowe)

Idea stworzenia miejsca dokumentującego pracę oraz słynną pasję kolekcjonerską Henryka Tomaszewskiego powstała jeszcze za jego życia, zyskując aprobatę Mistrza.

Poza prezentacją historii wrocławskiej sceny teatralnej (otwarcie wystawy – druga połowa 2017 roku), szczególnie po 1945 roku, jedną z myśli przewodnich tej instytucji jest jej spersonalizowany charakter – opowiada ona historię przez pryzmat konkretnych ludzi i ich pracy. Dlatego w ramach wystawy stałej odtworzono mieszkanie Mistrza Henryka Tomaszewskiego, gabinet profesora Janusza Deglera z jego obszernym księgozbiorem literatury poświęconej teatrowi oraz atelier fotograficzne Stefana Arczyńskiego, niestrudzonego dokumentalisty wrocławskiej sceny teatralnej. Ważnym elementem wystawy stałej jest również Pracownia Paszczodźwięków dr. Mirosława Oczkosia – miejsce, w którym goście muzeum zapoznają się ze sposobami pracy głosem.

W muzeum organizowane będą również liczne wystawy czasowe. Na inaugurację działalności Muzeum Teatru zaplanowana została ekspozycja scenografii autorstwa wykładowców i studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego (źródło: materiały prasowe)

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego (źródło: materiały prasowe)

Twórcami Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego są: Małgorzata Bruder, Stefan Kayser, prof. Janusz Degler, dr Mirosław Oczkoś, dr Damian Banasz (projekt scenograficzny).

Muzeum posiada własną siedzibę w dawnym skrzydle południowym wrocławskiego Pałacu Królewskiego.

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego – otwarcie
29 marca 2017 roku
Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia

Dodaj komentarz