• 2017-03-16

Fenomen Internetu Rzeczy

17 marca w Galerii Pauza w Krakowie odbędzie się wernisaż wystawy Kuby Pierzchały pt. IoT. W czasie trwania wystawy odbędzie się szereg wydarzeń towarzyszących, skoncentrowanych wokół zagadnienia poruszanego przez artystę – fenomenu Internetu Rzeczy.

Kuba Pierzchała, „IoT” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kuba Pierzchała, „IoT” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prezentowane na najnowszej wystawie Kuby Pierzchały prace stanowią kolejną próbę zmierzenia się fotografa z fenomenem Internetu Rzeczy. Za pojęciem tym kryje się koncepcja, według której urządzenia elektroniczne gromadzą, przetwarzają i wymieniają między sobą dane, czyli komunikują się, niezależnie od człowieka.Podjęta przez fotografa próba to nie tylko eksploracja i analiza technologicznego fenomenu, ale także refleksja nad doświadczeniem człowieka w kontakcie z technologią.

W nich [ekranach] możemy zobaczyć rzeczywistość znajomą, choć sztuczną, pozorną. Przyglądając się zawieszonym w przestrzeni ekranom, łatwo stracić orientację. Wszak odbita w nich rzeczywistość jest łudząco podobna do tej, na którą patrzymy okiem nieuzbrojonym w smartfon czy tablet. Skupiając na urządzeniach całą naszą aktywność w ciągu dnia, stajemy się immanentną częścią ich świata. Poza nimi nie istniejemy, bez nich jesteśmy bezradni. Powoli zaczynamy żyć nie z ekranami, lecz wobec ekranów –  stwierdza artysta w swoim komentarzu do prezentowanych prac.

Na ekspozycję IoT składa się dziesięć fotografii, które artysta edytował w programie graficznym, dodając na kolejnych warstwach zdjęcia poszczególne, prostokątne elementy, finalnie tworzące chmurę matryc. Widoczne na nich fragmenty oryginalnej fotografii poddane zostały transformacji i edycji tonalnej, tak aby osiągnąć efekt załamania światła.

Kuba Pierzchała. IoT
Od 18 marca do 24 kwietnia 2017 roku
Wernisaż: 17 marca 2017 roku, godz. 18.00
Galeria Pauza w Krakowie

Dodaj komentarz