Niemyjski rzeźbi Gorzkie Żale

‌Galeria Sztuki w Legnicy zaprasza na wystawę Grzegorza Niemyjskiego. ‌Twórczość Grzegorza Niemyjskiego rozwija się w odwrotnym kierunku niż rzeźba współczesna, bo nie zmierza od tradycyjnej figury w kierunku form bardziej abstrakcyjnych i działań na pograniczu tej dziedziny.

Grzegorz Niemyjski, „Kuszenie św. Antoniego” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Grzegorz Niemyjski, „Kuszenie św. Antoniego” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wykształcony jako rzeźbiarz w pracowni Alfredy Poznańskiej i Christosa Mandziosa we wrocławskiej ASP, artysta zaczynał od prac, w których istotna była nie rzeźbiarska forma, ale samo znaczenie. Były to instalacje w plenerze z cyklu Rytmy natury, powstające od końca lat 90., które kontynuowane były potem równolegle z realizacjami ściśle rzeźbiarskimi.

Od instalacji i akcji artystycznych Grzegorz Niemyjski przeszedł pod koniec pierwszego dziesięciolecia swojej twórczości do rzeźb w tradycyjnej postaci bryły – powstających w kamieniu i drewnie. Tradycyjność formalna tych prac polega na tym jedynie, że nie są to dzieła efemeryczne ani struktury rozciągnięte w przestrzeni, ale formy zwarte, których tworzywem jest klasyczny materiał rzeźbiarski. Jednak sposób użycia go jest już nietypowy i oryginalny.

Najciekawsze prace Grzegorza Niemyjskiego zaczęły jednak powstawać siedem lat temu i są to dzieła wykonane w drewnie. Kształtem, który przyjmują, jest mocno uproszczona postać ludzka – sięgają więc do najbardziej klasycznej formy rzeźbiarskiej. Figura, pojawiająca się na granicy abstrakcji, nie jest jednak efektem redukcji kształtu; wręcz przeciwnie, to drewno, jak gdyby samo z siebie, pozostając w swojej naturalnej postaci, przybiera jednocześnie kształt człowieka.

17 marca w Galerii Labirynt w Lublinie zostanie otwarta także wystawa Konrada Banaszkiewicza.

Grzegorz Niemyjski. Gorzkie Żale
Od 9 marca do 8 kwietnia 2017 roku
Wernisaż: 17 marca 2017 roku, godz. 19.15‌
Galeria Sztuki w Legnicy

Dodaj komentarz