Zgłoś swoje prace do konkursu Innowacje w Architekturze

Do 14 czerwca można zgłaszać projekty w ramach konkursu Innowacje w Architekturze 2017. Najbardziej nowatorskie projekty, realizacje i pracownie zostaną wyłonione w ramach pierwszego w Polsce konkursu architektonicznego, odwołującego się do pojęcia innowacyjności.

Innowacje w Architekturze (źródło: materiały prasowe organizatora)

Innowacje w Architekturze (źródło: materiały prasowe organizatora)

Innowacje w architekturze 2017 to całoroczna inicjatywa mająca na celu promocję oryginalnych rozwiązań i śmiałych wizji, które zmieniają oblicze polskiej architektury. Konkurs adresowany jest do architektów i biur projektowych, stosujących w swojej pracy odważne i nowatorskie rozwiązania. Można w nim zgłaszać projekty lub realizacje w szczególny sposób wykorzystujące nowe technologie, produkty i wyniki najnowszych prac badawczo-rozwojowych, a także nowe sposoby użycia tradycyjnych materiałów czy wręcz powrót do zapomnianych technik lub idei.

W przypadku pracowni docenione zostaną innowacyjne rozwiązania w sferze organizacji i metod pracy, wykorzystywanych narzędzi, tworzonych projektów, przeprowadzanych badań, interdyscyplinarności, czy poszerzania działalności o nowe obszary.

Prace oceniać będzie jury w składzie: Robert Konieczny (przewodniczący), Marlena Happach, Piotr Kuczia, Ewa P. Porębska, Radosław Stach. Merytorycznym wsparciem konkursu jest Komitet Innowacyjności, w którego skład wchodzą reprezentanci 25 polskich uczelni architektonicznych. Członkowie Komitetu wyróżniają się znaczącymi dokonaniami w działalności dydaktycznej, projektowej, a także cieszą się uznaniem studentów. Po raz pierwszy w Polsce dojdzie do tak szerokiej międzyuczelnianej współpracy w dziedzinie architektury.

Konkurs Innowacje w Architekturze 2017
Zgłoszenia do 14 czerwca 2017 roku
„Architektura-Murator”

Dodaj komentarz