Motyw Vanitas w BWA w Bydgoszczy

Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy zaprasza na wystawę zbiorową Vanitas. Prace na wystawie tworzą szeroki zakres interpretacji tego pojęcia – od pesymistycznej refleksji nad nieuchronnością śmierci, upatrywanej jako przejście w nicość, poprzez trud poszukiwania głębszego sensu życia, aż do postawy pogodzenia się z perspektywą przemijania i zachwytu nad kruchością doczesnego piękna.

Katarzyna Makiela-Organisty, „Czaszka”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Katarzyna Makiela-Organisty, „Czaszka”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Niezależnie od panujących w dziejach sztuki tendencji, zmieniających się mód, różnorodnych zjawisk sztuki współczesnej, artystyczna refleksja nad przemijaniem – umownie określona tu jako vanitas – sytuuje się ponad wszelką awangardą czy ariergardą. Duża ilość wystaw o tematyce wanitatywnej, zorganizowanych w ostatnich latach przez różne galerie sztuki i muzea, jest potwierdzeniem tego faktu. Myśl o śmierci, nieodłącznie towarzysząca człowiekowi, domaga się przyjęcia określonej postawy – także artystycznej – wobec tego nieuchronnego wydarzenia.

Kuratorka: Danuta Pałys

Artyści: Katarzyna Adaszewska, Marzena Balewska, Paweł Baśnik, Grzegorz Bednarski, Maciej Bieniasz, Tadeusz Boruta, Marta Ipczyńska, Robert Kaja, Anna Kola, Stanisław Kośmiński, Katarzyna Makieła-Organisty, Janusz Matuszewski, Krzysztof Mazur, Wiesław Przyłuski, Mirosław Sikorski, Aleksandra Simińska, Monika Shaded, Aleksandra Sojak-Borodo, Marek Szary, Piotr Zaporowicz.

Vanitas
Kuratorka: Danuta Pałys
Od 16 lutego do 9 kwietnia 2017 roku
Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy

Dodaj komentarz