Na trudne tematy odpowiadają artyści współcześni

Od 10 marca w Galerii Atlas Sztuki można oglądać wystawę zbiorową zatytułowaną 283 x 100 x 27, 12 x 6 x 5. Wystawa ta to drugi projekt przygotowany we współpracy z Galerią Starmach.

„283 x 100 x 27, 12 x 6 x 5” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„283 x 100 x 27, 12 x 6 x 5” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jak podkreśla kurator wystawy Andrzej Szczepaniak, na co dzień związany zawodowo z Galerią Starmach, punktem wyjścia wyboru prac był materiał z jakiego je wykonano – szorstki, trudny, nieprzyjazny i drażniący a także często uważany za biedny z jednej z strony, z drugiej zaś wszystkie prezentowane prace odnoszą się do rzeczy ciążących, nieprzyjemnych w pewien sposób, trudnych spraw i aspektów egzystencji i ciągłego zmagania się z czymś – śmiercią, historią, dewastacją, czasem i ciężką pracą.

Anda Rottenberg w swoim eseju przygotowanym w związku z wystawą zwraca uwagę, że na wystawie w Atlasie Sztuki mamy do czynienia: „z pewnego rodzaju pars pro toto tego, co w tej dziedzinie działo się w świecie sztuki przez ostatnie kilka dekad, lecz co zostało opatrzone szczególnym, lokalnym desygnatem, wynikającym z historycznej specyfiki, a także z polskiej (i krakowskiej) tradycji artystycznej, naznaczonej legendą I Wystawy Sztuki Nowoczesnej z roku 1948, działalnością pierwszej i drugiej (powojennej) Grupy Krakowskiej i związanego z nią teatru Cricot 2 oraz specyficznym rozumieniem pojęcia awangardy, wytworzonym w kręgu Tadeusza Kantora – czego dobitnym przykładem jest właśnie twórczość Teresy Rudowicz”.

Na wystawie 283 x 100 x 27, 12 x 6 x 5 prezentujemy prace Mirosława Bałki, Jerzego Beresia, Tomasza Ciecierskiego, Marka Chlandy, Stanisława Dróżdża, Juliana Jończyka, Tadeusza Kantora, Edwarda Krasińskiego, Mikołaja Smoczyńskiego, Andrzeja Szewczyka, Grzegorza Sztwiertni, Andrzeja Pawłowskiego i Teresy Rudowicz.

Tekst: Jacek Michalak

283 x 100 x 27, 12 x 6 x 5
Od 10 marca do 30 kwietnia 2017 roku
Atlas Sztuki w Łodzi

Dodaj komentarz