Grzegorz Sztwiertnia laureatem Nagrody im. Jana Cybisa

Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków informuje, że decyzją Kapituły Nagrodą im. Jana Cybisa za rok 2016 w uznaniu za całokształt twórczości uhonorowany został Grzegorz Sztwiertnia.

Grzegorz Sztwiertnia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Grzegorz Sztwiertnia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nagroda im. Jana Cybisa to najstarsze i najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie sztuk plastycznych w Polsce. Ustanowiona została w 1973 r. przez Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków w celu uczczenia pamięci Jana Cybisa, którego twórczość artystyczna i działalność pedagogiczna wywarły duży wpływ na kształtowanie się polskiego środowiska artystycznego w powojennej Polsce.

Grzegorz Sztwiertnia pracuje zamkniętymi konceptualnymi cyklami malarskimi, które – bazując na szczątkowym materiale historycznym, naukowym i wizualnym budują racjonalne, logiczne systemy z ambicjami wyjaśniania paradoksalnych manifestacji „rzeczywistości empirycznej”. Posługując się owym paradoksem i subtelną ironią konstruuje obiekty i modele badań, diagnozy czy komentowania „rzeczywistości najniższej rang” i skompromitowanych aspektów wielkich, utopijnych projektów społecznych.

Grzegorz Sztwiertnia – urodził się w 1968 roku w Cieszynie. Skończył studia na Wydziale Malarstwa w krakowskiej ASP i otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego w 1992 roku. Od 2008 dr habilitowany (ASP w Krakowie). Obecnie profesor nadzwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych. Pedagog w pracowni interdyscyplinarnej na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP, prowadzi również zajęcia z teorii i praktyki nowych mediów w PWSZ w Nowym Sączu.

Grzegorz Sztwiertnia laureatem Nagrody im. Jana Cybisa 2016
Organizator: Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków
8 marca 2017 roku
Warszawa

Dodaj komentarz