Cyganowanie w romantycznej Warszawie

O pierwszą polską bohemę artystyczną upomina się Dominika Skiba, autorka książki Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie. W swojej pracy, w nieco dziś zarzucony sposób, łączy językową swadę z rygorem naukowym.

Dominika Skiba, „Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Dominika Skiba, „Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Autorka niezwykle barwnie i zajmująco opowiada o postaciach takich jak Seweryn Filleborn, Roman Zmorski, Seweryn Sierpiński, Włodzimierz Wolski czy Józef Dziekoński. Bohaterowie książki Skiby gardzili mieszczańskim życiem, przesiadywali na nadwiślańskim brzegu, żyli w świadomości sobie współczesnych dzięki skandalikom obyczajowym i niezgodzie na przedlistopadową rolę poety i poezji. Tworzyli inne, mniej znane oblicze polskiego romantyzmu: epigońskie, ale jednak świeże, programowo walczące z Mickiewiczowskim kanonem. Warto tych poetów-wagabundów poznać!

Rozpoczynając polowania na obszarze tematów romantycznych, badacz-tropiciel winien czasami wtargnąć na dawno zapomniane tereny i uchwycić zagrożoną badawczym wyginięciem zwierzynę. Takim ginącym gatunkiem, ukrytym w ciemnej gęstwinie, jest zjawisko Cyganerii Warszawskiej – poszarzała plama, o którą od dawna żaden historyk nie zapragnął zawalczyć śmiałą syntezą i odkrywczym przewartościowaniem.

Premiera książki stanowi jednocześnie otwarcie nowej serii Wydawnictwa Ossolineum, Na Jeden Temat, w której ukazywać się będą książki w przystępnej formie mówiące o mniej znanych zjawiskach z historii polskiej kultury.

Dominika Skiba, „Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Dominika Skiba, „Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

14 marca Wydawnictwo Ossolineum wraz z Muzeum Pana Tadeusza zapraszają na spotkanie Rebeliancka energia cyganerii artystycznej, podczas którego dr Piotr Rudzki oraz Dominika Skiba będą rozmawiać o zapomnianym dziś obliczu polskiego romantyzmu, a także o performatywnym charakterze międzypowstaniowej bohemy artystycznej i o jej wpływie na tworzenie się nowej (nowoczesnej?) rzeczywistości literackiej.

Dominika Skiba, Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie
Premiera: marzec 2017 roku
Wydawnictwo Ossolineum

Rebeliancka energia cyganerii artystycznej – dyskusja
14 marca 2017 roku, godz. 17.00
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu

Dodaj komentarz