• 2017-03-07

Miejsce pobytu – Arsenał we Wrocławiu

7 marca w Arsenale Miejskim we Wrocławiu odbędzie się wernisaż wystawy fotografii pt. Miejsce pobytu. „Miejsce” według kuratora Piotra Komorowskiego to nie tylko określony punkt w przestrzeni, ale także wszechogarniający nas Kosmos. Osiemnastu zaproszonych artystów kreuje w swoich pracach wyobrażenia o własnym miejscu.

Fot. Tomasz Jodłowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Tomasz Jodłowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

W potocznym rozumieniu miejsce to obszar lub punkt w przestrzeni określony wymiernymi parametrami liczbowymi i opisowymi. Jednakże wedle geografii humanistycznej prawdziwą istotę miejsca wyznaczają nie tylko jego współrzędne kartograficzne, ale nasz osobisty, emocjonalny do niego stosunek. Tak zdefiniowane miejsca są rodzajem kalki, w której odnajdujemy swoje odbicia; to sytuacje kiedy widoki świata w szczególny sposób rezonują z naszym wnętrzem a wykonanie zdjęcia staje się bezwzględnym imperatywem.

Miejsce jest nie tylko tam, gdzie często przebywamy, ale i tam, gdzie jesteśmy przez chwilę, okazjonalnie, a nawet przypadkowo. Efemeryczne, krótkie odczucia, mogą na zawsze pozostać w pamięci jako szczególne chwile, warte zanotowania. Miejsce może się przejawiać w różnej skali: od abstrakcyjnego, umownego punktu w przestrzeni, aż do wszechogarniającego Kosmosu. Miejsce najczęściej istnieje obiektywnie, ale można je też stworzyć samemu, posługując się wyobraźnią wspartą potrzebą kreowania nowych rzeczywistości.

Tekst: Piotr Komorowski, kurator wystawy

Artyści: Patrycja Basińska, Tomasz Fronckiewicz, Tomasz Jodłowski, Piotr Komorowski, Krzysztof Kuczyński, Katarzyna Laskus, Magdalena Lasota, Ewa Martyniszyn, Sławomir Mielnik, Mateusz Palka, Michał Pietrzak, Krzysztof Saj, Grzegorz Sawa-Borysławski, Alina Ścibor, Dorota Sitnik, Paweł Sokołowski, Rafał Warzecha, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz

Miejsce pobytu. Wystawa fotografii 
Organizator: Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski
Od 3 marca do 2 kwietnia 2017 roku
Wernisaż: 7 marca 2017 roku, godz. 18.00
Muzeum Miejskie Wrocławia, Arsenał Miejski

Dodaj komentarz