Bolesław Prus dopieszczany

Powieść Dzieci oraz drugi tom Notatek twórczych – Notatki o kompozycji ukażą się w połowie marca nakładem Wydawnictwa Episteme jako kolejne części w edycji krytycznej Pism wszystkich Bolesława Prusa.

Bolesław Prus, „Pisma wszystkie” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Bolesław Prus, „Pisma wszystkie” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Dzieci to ostatnia ukończona powieść pisarza, która ukazuje się w nowej odsłonie – porządkującej kwestie związane z bogatą historią tekstu. Za życia Bolesława Prusa zostały opublikowane trzy wersje powieści jako druku gazetowego w odcinkach, które niemal równolegle ukazywały się na terenie dwóch zaborów: rosyjskiego i austriackiego, a także druk książkowy (ostatni za życia autora) w Wydawnictwie Gebethnera i Wolffa z 1909 r. Druk książkowy nosi znamiona największych ingerencji cenzury represyjnej po 1905 r., w której efekcie wydawcy naciskali na autora, aby wycofał fragmenty zawierające wyraziste opinie polityczne.

Dzieci Bolesława Prusa powszechnie uważane są za powieść o charakterze politycznym. Utwór dotyczy wydarzeń rewolucji 1905 roku na ziemiach Królestwa Polskiego pod zaborem rosyjskim, jest to jednak przede wszystkim powieść psychologiczna o pokoleniu młodych ludzi walczących o wolność i młodzieńcze ideały.

Drugi tom z serii Notatki twórcze zawiera zapisywane w latach 1886–1889 Notatki o kompozycjiNotatkami o kompozycji Bolesław Prus nazwał blok zapisków poświęconych dziedzinie określanej przez niego mianem „kompozycja”, a będącej szeroko pojętą teorią twórczości artystycznej. Notatki o kompozycji to 65 arkuszy nieliniowanego papieru, opatrzonych datą miesięczną i roczną, zapełnionych wykresami, tabelami i szczegółowymi analizami dotyczącymi istoty zjawisk występujących w świecie, ich wzajemnych relacji i wpływu na człowieka.

O zapiskach tych Prus wspomina w dyskusji z Aleksandrem Świętochowskim, który zarzuca mu nieprzemyślaną kompozycję jego powieści i braki warsztatowe w kreowaniu świata przedstawionego, pisząc: „już w sierpniu r. 1886 porobiłem pierwsze notatki. Dziś samych twierdzeń, wniosków i zagadnień z tej dziedziny mam przeszło 80 arkuszy, niektóre części metody wypróbowałem praktycznie i, jeżeli mi Bóg pozwoli, mam nadzieję wydać naukowo opracowaną: teorię twórczości literackiej”.

Bolesław Prus, Pisma wszystkieDzieci i Notatki o kompozycji
Premiera: 15 marca 2017 roku
Wydawnictwo Episteme

Dodaj komentarz