Swinarska i Flamingo jako wspólny organizm

My – Wspólny organizm jest tytułem wystawy dwójki sopockich artystów: Katarzyny Swinarskiej i Elvina Flamingo, który w tym przypadku występuje jako kolektyw Flamingo + Infer.

Katarzyna Swinarska, „My - Wspólny organizm”, wideo HD dwukanałowe, 2016-2017, foto: Marta Grabicka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Katarzyna Swinarska, „My - Wspólny organizm”, wideo HD dwukanałowe, 2016-2017, foto: Marta Grabicka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Katarzyna Swinarska pokazuje na wystawie film My –  Wspólny organizm w formie dwukanałowej projekcji, opowiadający o miłości i rywalizacji w związkach par artystów oraz dwa cykle obrazów zatytułowane Serce i Skóra. Wątek narracyjny łączący jej trzy części projektu biegnie od próby odnalezienia jedności w miłości z drugim człowiekiem w obrazie filmowym, poprzez zmysłową podróż w głąb siebie w cyklu obrazów na materiale przezroczystym, aż po niemalże erotyczną kontemplację powierzchni obrazu, w odniesieniu do powierzchni skóry ludzkiej i zwierzęcej w pracach na płótnie lnianym. Wzorem były tu stare baśnie, których bohaterki poszukują własnej tożsamości, miłości i zrozumienia świata.

Zupełnie inaczej do tytułowej kwestii wystawy podszedł kolektyw Elvin Flamingo + Infer. Tutaj My –  Wspólny organizm to żywa trzyczęściowa instalacja. W pierwszej – biologicznej, żyją tysiące dżdżownic produkujące biohumus, który przemieszczając się oddziałuje na siatkę sensorów, które wysyłają sygnały do dwóch pozostałych obiektów tej instalacji. Dżdżownice są jednymi z pierwszych i najbardziej podstawowych zwierzęcych organizmów z grupy bezkręgowców obecnych na naszej planecie. W pracy Flamingo doświadczymy jednocześnie jednych z najbardziej prymitywnych organizmów na Ziemi i jednej z bardziej wyrafinowanych, współczesnych technologii, w pełni generatywnego świata wirtualnego.

Elvin Flamingo + Infer, „My - Wspólny organizm” (tryptyk), instalacja, 2016-2017, foto: Elvin Flamingo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Elvin Flamingo + Infer, „My - Wspólny organizm” (tryptyk), instalacja, 2016-2017, foto: Elvin Flamingo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Katarzyna Swinarska (ur. 1969) – absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zadebiutowała jako artystka w roku 2009 cyklem obrazów, na pokonkursowej wystawie 39. Biennale Malarstwa Bielska Jesień. Zajmuje się malarstwem i wideo – często o charakterze performensu dokamerowego, tworzy instalacje multimedialne.

Elvin Flamingo (ur. 1967) – właściwe Jarosław Czarnecki. Jako artysta pracuje od 2008 roku. W 2014 obronił doktorat pracą Symbiotyczność tworzenia (promotor: Grzegorz Klaman), która odbiła się szerokim echem w kraju i za granicą. Wykładowca i prodziekan na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku.

Infer to duet Radosław Deruba i Patryk Chyliński. Radosław Deruba (ur. 1987) – twórca wizualny, autor i projektant wizualizacji generatywnych w czasie rzeczywistym. Otrzymał Grand Prix na Videozone Festival 2015. Dyplom na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku 2015 (promotor: Wojciech Zamiara). Patryk Chyliński (ur. 1992) – twórca generatywny, łączący świat realny ze światem cyfrowym, muzyk eksperymentalny, student ostatniego roku na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. W roku 2017 realizuje dyplom ze sztuki generatywnej (promotor: Elvin Flamingo).

My – Wspólny organizm. Katarzyna Swinarska, Elvin Flamingo + Infer
Od 25 lutego do 2 kwietnia 2017 roku
Wernisaż: 24 lutego 2017 roku, godz. 19.30
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Dodaj komentarz