Wybrano nowego dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu

22 lutego ostateczny głos w sprawie wyboru nowego dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu zabrał prezydent miasta Jacek Jaśkowiak. Wbrew wynikowi konkursu i wygranej Piotra Bernatowicza wskazał na Marka Wasilewskiego.

 Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu (źródło: Wikimedia Commons)

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu (źródło: Wikimedia Commons)

Kontrowersje wokół Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu toczą się od kiedy konkurs na to stanowisko dyrektora wygrał dotychczasowy dyrektor instytucji – Piotr Bernatowicz. W konkursie startował również Marek Wasilewski, który przegrał z Bernatowiczem jednym głosem. Nominacja Bernatowicza wywołała polemikę nie po raz pierwszy i przyczyniła się do sprzeciwu środowiska artystycznego. Swoją opinią na ten temat podzielił się z czytelnikami O.pl także Jaromir Jedliński.

Prezydent Jacek Jaśkowiak 22 lutego wydał oświadczenie: „Zdecydowałem, że stanowisko dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał powierzę profesorowi Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Markowi Wasilewskiemu”, nie sugerując się tym samym wynikiem zorganizowanego na początku lutego konkursu. Argumentując swoją decyzję prezydent oświadczył: „Obecnie Arsenał nie wykorzystuje swojego potencjału, a realizowany program nie spełnia oczekiwań lokalnej społeczności. Chciałbym, aby galeria ta była naszą kulturalną wizytówką, promującą Poznań w kraju, a nawet zagranicą. Jej atutem jest przecież centralne położenie na Starym Rynku, na głównym szlaku turystycznym. Stanie się to możliwe, jeśli nowy dyrektor spełni kilka warunków: zaproponuje spójny, odważny program, podejmie działania edukacyjne na najwyższym poziomie, będzie konsekwentnie prowadził wcześniej przygotowaną strategię promocji oraz dokona niezbędnych zmian w zakresie infrastruktury galerii”.

Wybrano nowego dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu
22 lutego 2017 roku

Dodaj komentarz