Jurajska Jesień 2016

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie zaprasza na wystawę zbiorową artystów biorących udział w dorocznym plenerze, realizowaną we współpracy z głównym organizatorem imprezy – Częstochowskim Okręgiem ZPAP.

42. Ogólnopolski Plener Malarski. Jurajska Jesień 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

42. Ogólnopolski Plener Malarski. Jurajska Jesień 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem pleneru jest uzyskanie artystycznego przedstawienia bogactwa przyrodniczego, geologicznego i kulturowego Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Każdorazowo plener odbywa się pod opieką innego komisarza, który sugeruje uczestnikom temat pleneru i motywy prac. Tym razem komisarz pleneru, Maria Ogłaza wybrała temat Jura – znaki szczególne (anatomia skały i drewna), który autorzy realizowali w indywidualny sposób. Wystawy poplenerowe Jurajska Jesień są trwale związana z działalnością MGS i stanowią stały punkt programu wystawienniczego. Wiele dzieł powstałych podczas jurajskich plenerów trafiło do kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki i stanowią o artystycznym i tematycznym profilu tej kolekcji.

 

42. Ogólnopolski Plener Malarski. Jurajska Jesień 2016
Od 18 lutego do 26 marca 2017 roku
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Dodaj komentarz