• 2017-02-18

Sztorm hasłem tegorocznego festiwalu Gdynia Design Days

Tegoroczne hasło festiwalu bezpośrednio i metaforycznie odwołuje się do nadmorskiej lokalizacji Gdyni. Sztorm to zjawisko przywołujące wielość skojarzeń i interpretacji. Jubileuszowa 10. edycja Gdynia Design Days poświęcona zostanie możliwościom, jakie przynosi niszczycielska zawierucha, jej możliwym następstwom oraz budowaniu od nowa.

Gdynia Design Days (źródło: materiały prasowe organizatora)

Gdynia Design Days (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kiedy zbliża się sztorm, pojawia się niepokój. Kwestionuje się porządek świata i sensowność wszelkich działań. Gdy wreszcie nadchodzi, ludzie chowają się do domów i czekają aż minie. Pojawiają się obawy dotyczące jego niszczycielskiej siły. Słychać wycie wiatru, grzmotów, huku wody. Koniec świata wydaje się wtedy niedaleki. Lecz kiedy sztorm odchodzi, świat jest jak nowy. Czysty, błyszczący i pełen nadziei. Morze niektóre rzeczy zabiera ze sobą, inne wyrzuca na brzeg. Dzięki niemu można spojrzeć na stare sprawy nowymi oczami. Zaakceptować jedne zmiany, odważyć się na inne. Problemy sprzed burzy nabierają właściwych proporcji.

Organizatorzy deklarują, że chcą by coroczny festiwal, radosne święto, które jest organizowane u progu lata, był dla nich sztormem. Nie w znaczeniu destrukcyjnej, niszczycielskiej siły, lecz kreatywnego niepokoju, który generuje potrzebę zmian. Także siły sprawczej, po której nic nie zostaje takie samo. Festiwal ma być czasem przemiany i oczyszczenia, odkryć i dobrych początków.

W Gdyni, będącej gospodarzem festiwalu, podejmowanych jest wiele działań, mających cechy sztormu, w znaczeniu które organizatorzy chcą mu nadać. Inne przykłady, przychodzące z zewnątrz, zostaną zaproszone do Gdyni; pokazane na wystawach, podczas warsztatów, seminariów i wykładów.

10. Gdynia Design Days
Od 30 czerwca do 9 lipca 2017 roku

Dodaj komentarz