Wystawa śmiertelnie poważna

The End – wystawa śmiertelnie poważna to nowa ekspozycja w Otwartej Pracowni w Krakowie. Wystawa odnosząca się do tematyki śmierci skupiona jest na jej pojmowaniu w dzisiejszym świecie. Jakie w dobie wirtualizacji życia codziennego, gdy na co dzień odsuwamy od siebie myśli o śmiertelności, ma ona znaczenie?

„Wystawa śmiertelnie poważna” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Wystawa śmiertelnie poważna” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Nie godzi się nienawidzić niczego, oprócz wieczności, dopóki jest śmierć, jest nadzieja” – to jedna z myśli Księcia Salina, bohatera Lamparta Giuseppe Tomassi di Lampedusy, który umierając stwierdza: to uczucie ustawicznego zatracania po odrobinie własnej osobowości, połączone z mglistą nadzieją przekształcenia się tejże osobowości (za sprawą Boga) w inną, mniej świadomą, lecz nieporównanie szerzej pojętą – nie było bynajmniej przykre.

Śmierć to wciąż problem, być może największy. Nawet jeśli zawierzyć chrześcijańskiemu anim tu żywy, ani tam martwy, trudno zaprzeczyć prawdzie zupełnie przeciwnej: „vulnerant omnes, ultima necat”. Wciąż wiele wysiłków podejmujemy w celu jej uniknięcia, lecz nie mniej – w celu zadania. Choć większość religii zakłada istnienie życia pozagrobowego, medycyna usiłuje przedłużyć to doczesne. Grobowiec i cmentarz to centralna infrastruktura wielu cywilizacji. Nie tylko piramidy, ale również kościoły były początkowo po prostu okazałymi sarkofagami, upamiętniającymi męczeńską śmierć swych patronów i przechowującymi ich szczątki. Czaszka, obficie rozpowszechniona w nowożytnej ikonografii baroku i romantyzmu, to dla sztuk wizualnych motyw niemal założycielski, główne narzędzie oswajania śmierci – cielesne, widzialne uobecnienie duchów zmarłych.

Dziś obecność śmierci wydaje się mocno „wirtualna” (media, gry FPS), a ikonografia wanitatywna wręcz utowarowiona. Okazałe kaplice i kult relikwii, wystawne pompa funebris i castrum doloris zastąpiły cekinowe aplikacje na odzieży, kremacja, sklepowy regał z urnami i konto na FB. Co oznacza śmierć w czasach, którym Belting zarzuca brak filozoficznego kultu śmierci?

Artyści: Zdzisław Nitka, Anna Kołodziejczyk, Wojciech Pukocz, Tomasz Niedziółka, Łukasz Huculak, Roland Grabkowski, Anna Bujak, Kamil Moskowczenko, Sławomir Toman, Tomek Zawadzki, Robert Kuśmirowski, Jakub Ciężki, Tomasz Bielak, Piotr Korol, Kamil Stańczak, Cezary Klimaszewski, Ignacy Czwartos, Jacek Dłużewski, Piotr Lutyński, Bettina Bereś

The End – wystawa śmiertelnie poważna
Od 17 lutego do 3 marca 2017 roku
Wernisaż 17 lutego 2017 roku, godz. 19.00
Otwarta Pracownia w Krakowie

Dodaj komentarz