Kwartalnik Akcent już w sprzedaży

W lutym do sprzedaży trafił pierwszy numer pisma poświęconego literaturze i sztuce „Akcent”.

Akcent, nr 1, 2017 (źródło: materiały prasowe)

Akcent, nr 1, 2017 (źródło: materiały prasowe)

W najnowszym tomie „Akcentu” uwagę przykuwają poruszające utwory prozatorskie. Błażej – epilog zmarłego niedawno Tadeusza Chabrowskiego to jeden z końcowych fragmentów powieści autobiograficznej, której narrator opisuje zmagania swej żony ze złośliwym nowotworem.

Motyw śmierci i cierpienia dominuje również w opowiadaniach Jana Kobego, debiutującego pod pseudonimem uznanego artysty fotografika i działacza kulturalnego.

Opowiadanie Łukasza Suskiewicza osnute jest wokół przedwojennych (emigracja zarobkowa do Francji) oraz wojennych losów dziadka narratora – świadka epoki uczestniczącego mimowolnie w wojennym chaosie.

Dobitnie wybrzmiewa także w tym tomie liryka kobiet: Anny Frajlich, Edy Ostrowskiej, Małgorzaty Południak.

W numerze można znaleźć też wnikliwe szkice o pisarzach: Bogdanie Madeju, Zenonie Przesmyckim, Stefanie Grabińskim oraz artyście estradowym Januszu Józefowiczu. Ozdobę graficzną numeru stanowią reprodukcje prac Andrzeja Strumiłły, który opowiada o swym życiu, pasjach i twórczości w obszernej rozmowie z Elizą Leszczyńską-Pieniak.

Kwartalnik „Akcent”
nr 1, luty 2017

Dodaj komentarz