• 2017-02-17

Globalizacja i indywidualność

Muzeum Współczesne Wrocław zaprasza 17 lutego na wernisaż wystawy fotografii podsumowujący 70 lat ZPAF. Wystawa Globalizacja i indywidualność przedstawia wybór prac 53 twórców reprezentujących przegląd środowiska Okręgu Dolnośląskiego ZPAF. Idea wystawy jest formą dyskursu, reinterpretacji zagadnienia globalnej wioski w korelacji z indywidualnością w dobie współczesności.

Natalia LL, „Dulce – Post Mortem”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Natalia LL, „Dulce – Post Mortem”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Terminu „globalna wioska” Marshall McLuhan (teoretyk mediów) użył w swojej książce Galaktyka Gutenberga z 1962 roku. Idea McLuhana nabiera nowego sensu, nowej formy i kształtu w dobie rozwoju technologicznego, nowych mediów, demokratyzacji dostępu do mediów oraz współcześnie zachodzących procesów.

Fotografia, będąca jednym z mediów globalnej wioski, przez swoją powszechność, możliwość funkcjonowania przez inne media – internet, telewizję, film, billboardy, mass media itp. – ujawnia to zjawisko, ale zarazem jest przykładem formy wypowiedzi, w której oryginalność, unikatowość, niepowtarzalność stanowią o wartości i jakości. Globalizacja i indywidualność są pojęciami złożonymi, wielowątkowymi, wielopłaszczyznowymi, odnoszącymi się do zmian technologicznych i do świadomości filozoficznej.

Wystawa prezentuje bogactwo różnorodnych postaw, konwencji, koncepcji artystycznych. Jest demonstracją złożoności i oryginalności tego środowiska w 70. rocznicę powstania ZPAF.

Andrzej Dudek-Dürer

Autorzy: Ewa Andrzejewska, Stefan Arczyński, Jan Bortkiewicz, Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados, Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Tomasz Fronckiewicz, Barbara Górniak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz, Daria Ilow, Paweł Janczaruk, Tomasz Jodłowski, Katarzyna Karczmarz, Piotr Komorowski, Ryszard Kopczyński, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Natalia LL, Jacek Lalak, Magdalena Lasota, Adam Lesisz, Jarosław Majcher, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak, Stanisław Michalski, Tomasz Mielech, Janusz Musiał, Janusz Moniatowicz, Piotr Maciej Nowak, Mateusz Palka, Michał Pietrzak, Przemysław Piwowar, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Dorota Sitnik, Paweł Sokołowski, Maciej Stawiński, Grzegorz Sawa-Borysławski, Maciej Stobierski, Alina Ścibor, Rafał Warzecha, Ryszard Wełnowski, Marek Wesołowski, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Ryszard Antoni Wójcik, Jerzy Wiklendt, Wojciech Zawadzki, Waldemar Zieliński

Jacek Lalak, „2016”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jacek Lalak, „2016”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Globalizacja i indywidualność. 70 lat ZPAF 1947–2017
Kurator projektu: Andrzej Dudek-Dürer
Od 17 lutego do 14 kwietnia 2017 roku
Wernisaż: 17 lutego 2017 roku, godz. 18.00
Muzeum Współczesne Wrocław

Dodaj komentarz