Ślonski Kafka

Projekt artystyczny Ślonski Kafka jest kolejnym segmentem wieloletniego projektu Topografia /Topos/ Wolności, zainicjowanego przez profesora Zbigniewa Bajka z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, i kolejną wystawą z tego cyklu. W projekcie wzięło udział 140 młodych artystów z siedmiu uczelni artystycznych z Polski, Czech i Niemiec.

„Ślonski Kafka” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Ślonski Kafka” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na potrzeby projektu Jerzy Ciurlok dokonał przekładu 109 aforyzmów Franza Kafki ze zbioru Rozważania o grzechu, cierpieniu, nadziei i słusznej drodze na język śląski, a Zbigniew Bajek zachęcił twórców do artystycznej interpretacji tych cytatów. Efektem ich wysiłku były unikalne prace, które niejednokrotnie zaskakują formą wyrazu i poziomem interpretacji. Prace wykonane są różnego rodzaju technikami, jednak z każdej bije refleksyjny nastrój, który pobudza wyobraźnię odbiorcy i skłania go do myślenia. Wśród dzieł znajdują się szkice, obrazy, fotografie oraz innego rodzaju artystyczne formy wyrazu. W projekcie uczestniczyło blisko 50 studentów z Częstochowy, na ekspozycję wybrano czternaście ich prac. Wystawie towarzyszy katalog wydany przy udziale Miejskiej Galerii Sztuki.

Projekty „wolnościowe”, odbywające się z inicjatywy i pod opieką prof. Zbigniewa Bajka, nie ograniczają się tylko do prezentowanych w różnych ośrodkach sztuki wystaw artystycznych – obejmują szereg działań o charakterze artystyczno-społecznym, takich jak m.in. się warsztaty dla osób wykluczonych (osadzonych z zakładów karnych, trudnej młodzieży), działania performatywne z udziałem osób zaproszonych, ale i przypadkowych; powstają cykle fotografii i wydruków wielkoformatowych, murale, instalacje i projekcje wideo. Niezwykle przejmujące są reakcje dzieci na słowa Kafki, które często nie rozumiejąc ich wprost, ulegają ich magii, brzmieniu i rytmowi.

Ślonski Kafka
Od 17 lutego do 26 marca 2017 roku
Wernisaż 16 lutego 2017 roku, godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Dodaj komentarz