Dwoistość i przenikanie – paradoksy interpretacyjne

Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie zaprasza na wystawę prac Agnieszki Dutki Dwoistość i przenikanie – paradoksy interpretacyjne.

Agnieszka Dutka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Agnieszka Dutka (źródło: materiały prasowe organizatora)

O swojej wystawie pisze sama artystka:

Tematem wystawy jest pozailustracyjna interpretacja Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa w obrazach graficznych, które odnosząc się do tekstu, zachowują własną autonomię. Dzięki zastosowaniu charakterystycznych dla nich środków wyrazu artystycznego, stanowią dzieła odrębne w stosunku do tekstu. Taka zasada pozostawienia luki interpretacyjnej pozwala na zmianę kodu odczytania dzieła.

Osobiste doświadczanie słowa pisanego, jako czynnika pobudzającego powstawanie wyobrażeń, staje się praźródłem idei artystycznych i konstrukcji formalnych. W tym przypadku, struktura tekstu książki Bułhakowa, w której początki i końce rozdziałów bywają wyznaczane rytmem nadciągających świtów i zapadających zmroków, pękającego nieba rozlatującego się księżyca czy przeciętego słońca, przerażającego światła i zbliżającej się północy, umożliwia szersze odczytanie warstw znaczeniowych ukrytych w fabule.

Projekt Słońca i Księżyce to odniesienie do literackiej sfery „obok”. Aby w języku grafiki wyrazić przenikanie bytów pozornie wykluczających się (świat realny – świat magii, widzialne – niewidzialne), używam kilkudziesięciu elementów matryc komponowanych w różnych konfiguracjach. Pojedyncze znaki łączone w układy, powtarzające się lub wykluczające zamiennie własne elementy, zastępując je fragmentami innego zbioru, budują obraz sugerujący zamknięte w jedynym możliwym układzie konstelacje. Każda z nich okazuje się być układem ulegającym dalszym przekształceniom.

Ekspozycja, składająca się z kilkunastu grafik w formacie ok. 30×66 oraz kilkudziesięciu małych 15×15 cm, stanowi istotny fragment mojej aktualnej wypowiedzi artystycznej (mój sposób poszukiwania nowych obszarów ekspresji podbudowanej refleksją nad rozmaitymi sferami wyobraźni).

Agnieszka Dutka. Dwoistość i przenikanie – paradoksy interpretacyjne
Wernisaż: 14 lutego 2017 roku, godz. 18.00
Od 15 lutego do 3 marca 2017 roku
Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie

Dodaj komentarz