Światło i śmierć w fotografii

Fundacja Archeologia Fotografii zaprasza na premierę książki LUX (kontynuację publikacji Emulsja) oraz wernisaż wystawy To, co umiera, nie żyje – na której prezentowane będą archiwalne, dotąd niepublikowane fotografie pogrzebowe, wybrane przez kuratora Grzegorza Dąbrowskiego.

„LUX” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„LUX” (źródło: materiały prasowe organizatora)

LUX dotyka tego, co niematerialne, często nieokreślone czy niewidzialne, co mieści się z jednej strony w obszarze badań fizyki, a z drugiej stanowi przedmiot zainteresowań historii sztuki, religioznawstwa i filozofii. LUX jest książką o świetle w fotografii. Autorka projektu, Marta Przybyło-Ibadullajev, przygotowała wybór 80 zdjęć, wśród których znajdują się prace m.in.: Zbigniewa Dłubaka, Wojciech Zamecznika, Eriki Blumenfeld, Gunduli Blumi czy Kuby Bąkowskiego. Pięknym i intrygującym fotografiom, towarzyszą popularnonaukowe komentarze, dzięki którym poznajemy zjawiska fizyczne zarejestrowane i wykorzystane przez artystów. Książka dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O wystawie To, co nie umiera, nie żyje: „Dzisiejsza kultura ze swoim kultem młodości, bodaj nieśmiertelności, boi się śmierci jak diabeł święconej wody (…)” –  pisze antropolożka Joanna Tokarska-Bakir. Nie zawsze tak jednak było, czego świadectwem są zdjęcia Bolesława Augustisa i Jana Siwickiego. Augustis to białostocki fotograf-rzemieślnik, ale poza fotografowaniem w atelier, wychodził na ulicę i był bacznym obserwatorem miejskiego życia. Wynajmowano go też na specjalne sesje, w tym pogrzeby. Siwicki, fotograf z Jaczna, dokumentował życie swojej wsi, które toczyło się kołem wokół narodzin, wesel i pogrzebów. Na wystawie prezentowane są archiwalne, dotąd niepublikowane fotografie pogrzebowe. Archiwalne, nie tylko dlatego, że wykonane zostały przed, albo zaraz po II wojnie, ale też dlatego, że dziś prawie nikt nie robi już zdjęć zmarłym ani żałobnikom. Zdjęcia obydwu autorów, oglądane dzisiaj, pokazują, jak bardzo przez niespełna sto lat zmieniły się nasze obyczaje dotyczące odprowadzania zmarłych.

Kurator: Grzegorz Dąbrowski

Fot. Jan Siwicki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Jan Siwicki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa jest częścią cyklu Fototeka w ramach którego w galerii Fundacji, od 2013, prezentowane są interesujące, ale mało znane archiwa fotograficzne opracowywane przez inne instytucje.

Premiera książki LUX
9 lutego 2017 roku
Wystawa To, co nie umiera, nie żyje
Organizatorzy: Fundacja Archeologia Fotografii, Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Od 10 lutego do 12 marca 2017 roku
Archeologia Fotografii w Warszawie

Dodaj komentarz