• 2017-02-07

Lokalna tożsamość i świadomość wspólnoty

Druga edycja Silesia Art Biennale, organizowana przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, stanowi próbę zgłębienia fenomenu, jakim jest potencjał artystyczny Dolnego Śląska. Objawia się on nie tylko w większych miastach regionu, takich jak Legnica czy Jelenia Góra, ale także i w mniejszych ośrodkach, w tym szczególnie w tzw. koloniach artystycznych.

Fot. I. Wójcik (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. I. Wójcik (źródło: materiały prasowe organizatora)

Główną ideą projektu było stworzenie i realizacja programu artystyczno-badawczego, który ukazywałby w pełni ów niezwykły dolnośląski fenomen. Część artystyczna pod tytułem Lokalna tożsamość i świadomość wspólnoty, polegała na dokumentacji działalności twórców zamieszkujących m.in. Kotlinę Kłodzką, Kotlinę Jeleniogórską, rejon Wałbrzycha czy okolice Lubiąża i Obornik Śląskich. Odbyły się cztery plenerowe wyjazdy. Efekty prac prowadzonych w ich trakcie rejestrowali tacy fotograficy jak Andrzej Dudek-Dürer, Jacek Jaśko, Wacław Ropiecki, Krzysztof Saj, Robert Warzecha i Igor Wójcik, za zapis filmowy odpowiadali Małgorzata Kazimierczak i Mirosław Rajkowski, zaś za nagrania dźwięku Mariusz Marks. W plenerach udział brała grupa naukowców z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, której badaniom przyświecało hasło Dolny Śląsk w tworzeniu. Przestrzenie kultury.

Wybór wyżej wskazanych miejsc nie jest oczywiście przypadkowy. Dolny Śląsk to przestrzeń, w której – z przyczyn historycznych, jak i ze względu na współczesne poszukiwania tożsamości – splatają się ze sobą rozmaite narracje: wyobrażenia, mity, opowieści, przedstawienia. Konkurują tu różne pamięci zbiorowe, a także indywidualne wizje i ekspresje podmiotowości. Odmienne punkty czy sposoby spoglądania na przeszłość i na związaną z nią przestrzeń skutkują licznymi odniesieniami plastycznymi oraz literackimi do obszarów, w których kontekście można mówić o swoistym genius loci. Miejsca te stają się przestrzeniami o charakterze kulturotwórczym. Terenem artystycznej aktywności nie jest więc jedynie stolica regionu czyli Wrocław.

W wielu znacznie mniejszych miejscowościach, niekiedy niemal wyludnionych wioskach, narodziły się lokalne wspólnoty twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki i rzemiosła, którzy w swych pracach i praktykach animacyjnych odwołują się do niezwykłego, unikalnego kulturowo i przyrodniczo środowiska Dolnego Śląska. Artyści odnosząc się do zakotwiczonych historycznie, względnie trwałych znaczeń i wartości zarazem eksperymentują z zastaną tradycją i przestrzenią – odnawiają ją, ale i przekształcają nadając jej nowe sensy.

Wystawa w Galerii Ring prezentuje efekty wyjazdowej części działań Silesia Art Biennale 2016, wcześniej zaprezentowanych podczas wystawy w Dolnośląskim Centrum Fotografii Domek Romański. Ekspozycja obejmuje ponad 90 portretów artystów, z którymi udało się spotykać i przeprowadzić wywiady, a także dwie prace filmowe ukazujące wybranych twórców i ich otoczenie. Prezentacji towarzyszą nagrania audio, stanowiące swoisty reportaż z pleneru. Osobną część wystawy zapełniają indywidualne mini pokazy plenerowej aktywności jej uczestników: fotografie pracowni, dzieł i zdarzeń.

Fot. W. Ropiecki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. W. Ropiecki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artyści uczestniczący w plenerach i wystawie: Andrzej Dudek-Dürer, Jacek Jaśko, Małgorzata Kazimierczak, Mariusz Marks, Mirosław Rajkowski, Wacław Ropiecki, Krzysztof Saj, Rafał Warzecha, Igor Wójcik

Silesia Art. Biennale Lokalna tożsamość i świadomość wspólnoty
Wernisaż 9 lutego 2017 roku, godz. 18.00
Wystawa czynna do 26 lutego 2017 roku
Galeria Ring w Legnicy

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR