Powieści Stefana Chwina w perspektywie komparatystycznej

Krótka historia pewnego żartu, Hanemann i Esther – to książki znane wszystkim wielbicielom twórczości Stefana Chwina, jednego z najpoczytniejszych współczesnych prozaików. Analizowane dotychczas głównie z perspektywy społeczno-politycznej, skoncentrowanej m.in. wokół losów mieszkańców powojennego Gdańska, za sprawą najnowszej publikacji wydanej nakładem Wydawnictwa Elipsa przy wsparciu finansowym Uniwersytetu Warszawskiego teksty te nabierają nowych znaczeń, ujawniających ich interdyscyplinarny charakter.

Katarzyna Wakuła, „Korespondencja sztuk – literatura i sztuki plastyczne. Na przykładach tekstów Stefana Chwina” (źródło: materiały prasowe)

Katarzyna Wakuła, „Korespondencja sztuk – literatura i sztuki plastyczne. Na przykładach tekstów Stefana Chwina” (źródło: materiały prasowe)

Korespondencja sztuk – literatura i sztuki plastyczne. Na przykładach tekstów Stefana Chwina Katarzyny Wakuły stanowi omówienie zagadnienia obrazowości tekstu i problematyki relacji słowno-obrazowych w nawiązaniu do książek gdańskiego pisarza, przy użyciu najnowszych metod badawczych służących do opisu tekstów interdyscyplinarnych.

Ilekroć czytałam teksty Chwina, zawsze uderzała mnie ich ogromna malarskość, niosąca skojarzenie m.in. z mistyczno-melancholijnymi obrazami Caspara Davida Friedricha. Fascynująca gra kodów werbalnego i wizualnego oraz chęć zgłębienia sposobów przenikania malarstwa w obręb literatury zainspirowały mnie do napisania książki na temat korespondencji sztuk – mówi Katarzyna Wakuła.

Trzy utwory prozatorskie: eseistyczna Krótka historia pewnego żartu (1991), ujęta w formę elipsy Esther (1999) i najgłośniejsza powieść Chwina Hanemann (1995) wyodrębnione zostały z twórczości gdańskiego pisarza na podstawie wspólnych im elementów, takich jak: czas akcji (przełom XIX i XX wieku, do lat 50. XX wieku), styl literacki (wyrażający się m.in. w rozczłonkowanym, skupionym na detalu języku wypowiedzi artystycznej), „wyobraźniowość melancholijna”, duchowość romantyczna, wielo- i interkulturowość, historia powojennego Gdańska i losów jego mieszkańców, obecność wątków afikcjonalnych. Ramę kontekstualizującą dla rozważań nad korespondencją sztuk w ww. tekstach Chwina tworzą nawiązania intertekstualne i metatekstowe, w szczególności do wczesnoromantycznego malarstwa niemieckiego.

Katarzyna Wakuła, Korespondencja sztuk – literatura i sztuki plastyczne. Na przykładach tekstów Stefana Chwina
Premiera: 17 stycznia 2017 roku
Dom Wydawniczy Elipsa

1 komentarz do artykułu “Powieści Stefana Chwina w perspektywie komparatystycznej”

  1. Hans

    Długo wyczekiwany przeze mnie tytuł Pani Katarzyny. Zafascynowany jej wyjątkowym darem kojarzenia sztuk, z zapartym tchem przeczytam tę pozycję od deski do deski.

Dodaj komentarz