Meerschmerz

Meerschmerz to stan znużenia morzem wywołujący uczucie niepokoju i niezadowolenia z otaczającej nas materialnej rzeczywistości (z niemieckiego: Meer – „morze”, Schmerz – „ból”). Termin ten – ukuty w odniesieniu do niemieckiego romantyzmu oraz pragnienia zespolenia duchowych i materialnych aspektów ludzkiego doświadczania świata – opisuje psychoemocjonalny stan grupy delfinów żyjących w basenie Morza Śródziemnego, które to zwierzęta stały się bohaterami pracy Beaty Rojek.

„Meerschmertz”, proj. Beata Rojek (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Meerschmertz”, proj. Beata Rojek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Morski ból tych superinteligentnych stworzeń okazał się być spowodowany przez różne ludzkie podziały, które mają głębokie konsekwencje dla wspóldzielonego przez zwierzęta i ludzi ekosystemu. Język i kultura – oraz bariery wniesione na bazie ich struktur – wedle delfinów stały się głównym źródłem nieporozumień między ludźmi, prowadząc do różnych konfliktów w obrębie basenu Morza Śródziemnego. Już niegdyś próbowały one ostrzec ludzi, ale ich przesłanie nie zostało zrozumiane i zwierzęta opuściły Ziemię, co opisał Douglas Adams w swojej powieści sci-fi Cześć, i dzięki za ryby (1984). Tym razem delfiny zdecydowały się rozwiązać ten problem w inny sposób.

Instalacja multimedialna jest wynikiem wspólnego wysiłku Beaty Rojek i grupy jej przyjaciół, którzy wspólnie tworzą Gang Delfinów w celu ustanowienia niewerbalnego, egalitarnego multi-dialogu. Wywodzi się on z utopijnej koncepcji wyspy, pływającego biennale sztuki – neutralnej przestrzeni kreatywnej wymiany podróżującej od jednego brzegu do drugiego i symbolizującej most ponad podziałami: geograficznymi (3 kontynenty), politycznymi (obecnie 23 kraje), językowymi, kulturowymi, religijnymi itd. W opozycji do hierarchii, została ona określona przez delfiny mianem holarchii – to otwarty i samoorganizujący się system, który ewoluuje, a każdy jego element jest jednocześnie częścią i całością, umożliwiając komunikację poziomą i dowolne zmiany form. Utwory muzyczne, wiersze, rysunki i animacje tworzą gościnne środowisko dla przybyszów o różnym pochodzeniu. Projekt czerpie z bogatej śródziemnomorskiej kultury i historii, ukazując cel ucieczki z obu perspektyw – euro- i antropocentrycznej – i poszukiwanie na tej podstawienie nowej holistycznej narracji.

„Meerschmertz”, fot. Karolina Fabian (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Meerschmertz”, fot. Karolina Fabian (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wydarzenie jest częścią projektu Meerschmerz – może współdzielne, zapoczątkowanego przez Delfina Beatę Rojek i Gang Delfinów: Wojtka Furmaniaka, Patrycję Mastej, Izę Moczarną-Pasiek, Kamila Radka, Zośkę Reznik oraz Sonię Sobiech podczas pobytu w CSW HALLE 14 w Lipsku w ramach Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro.

Autorzy: Delfin Beata Rojek + Gang Delfinów: Wojtek Furmaniak, Małgorzata Goliszewska, Raúl Hott, Patrycja Mastej, Iza Moczarna-Pasiek, Lindsay Parkhowell, Kamil Radek, Zośka Reznik, Sonia Sobiech + otwarta grupa gości

Meerschmerz – może współdzielne. Echo opery
Kuratorka: Delfin Zofia Reznik
Organizator: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
Współpraca: Dominika Drozdowska, Joanna Stembalska, Joulia Strauss
Od 3 lutego do 18 marca 2017 roku
Wernisaż: 3 lutego 2017 roku, godz.19.00
Galeria Studio BWA Wrocław

Dodaj komentarz