• 2017-01-19

Huculszczyzna 2016

Od lat studenci architektury Politechniki Łódzkiej wykonują pomiary historycznych, drewnianych cerkwi w rejonach historycznej Huculszczyzny i Pokucia. 19 stycznia w Instytucie Architektury i Urbanistyki odbędzie wernisaż wystawy podsumowującej XVIII Wyprawę Naukową organizowaną przez Koło Naukowe Studentów Architektury XI Piętro.

„Huculszczyzna 2016” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Huculszczyzna 2016” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W czasie letniej wyprawy studenci zinwentaryzowali dwanaście cerkwi w obwodzie (województwie) iwanofrankiwskim w powiatach kołomyjskim oraz nadwórniańskim. W wyprawie wzięło udział trzynaścioro studentów i dwóch opiekunów. Na wystawie pokazane zostaną opisy i rysunki techniczne cerkwi, a także fotografie dokumentujących ich pracę. Nie zabraknie także osobistych relacji, wspomnień związanych z pobytem na Ukrainie.

Poza nauką zasad inwentaryzacji, adepci architektury zapoznali się z charakterystycznymi cechami świątyń typu huculskiego, pogłębili swoją wiedzę dotyczącą tradycyjnych, drewnianych konstrukcji budowlanych, a także poznali specyfikę regionu, jego mieszkańców i ich obyczaje.

Wystawie towarzyszy publikacja, która dzięki grupie studentów z Ukrainy została po raz pierwszy przetłumaczona na język ukraiński. Wydawnictwo pod redakcją studentki Katarzyny Błaszczyk i opiekuna Włodzimierza Witkowskiego podsumowuje wyprawę za pomocą wielu ilustracji, zdjęć oraz wspomnień jej uczestników.

Huculszczyzna 2016
Od 19 stycznia do 27 lutego 2017 roku
Wernisaż: 19 stycznia 2017 roku, godz. 18.00
Instytut Architektury i Urbanistyki
Politechnika Łódzka

Dodaj komentarz