Fetysz

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zaprasza od 23 stycznia na wystawę zbiorową zatytułowaną Fetysz.

„Fetysz” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Fetysz” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nadawanie przedmiotowi funkcji dzieła sztuki lub traktowanie go jako codzienny, użyteczny powoduje szereg pytań o jego znaczenie i przynależność. Istnieją obiekty trudne do zdefiniowania ze względu na brak cech charakterystycznych przyporządkowujących je do danej kategorii użyteczności. Mogą to być obiekty znalezione, niekompletne, zniszczone, które bez usankcjonowania instytucjonalnego są najczęściej odrzucane przez system rynkowy. Poprzez wyselekcjonowanie i umiejscowienie w przestrzeni galeryjnej stają się eksponatem – faktem artystycznym. Jednak w przypadku, kiedy są poza ekspozycyjnymi standardami nabierają cech tożsamych nowego miejsca, zmieniając jego znaczenie.

Kody kulturowe porządkują percepcję, jednak mocno narzucają sposób traktowania i interpretacji rzeczywistości. Przedmioty lokujące się pomiędzy oczywistym a nieoczywistym, takie które nie posiadają cech przynależnych do jakichkolwiek schematów zachowań, fetyszyzując: otwierają pole interpretacji kulturowej oraz przełamują standardy konsumpcyjnego, rynkowego myślenia.

Fetysz
Artyści: Krzysztof Balcerowiak, Rafał Bujnowski, Jan Domicz, Robert Kuśmirowski, Jerzy Hejnowicz, Michał Knychaus i Ula Lucińska, Piotr Marzol, Witold Modrzejewski, Jakub Orzelski, Monika Pich, Natalia Wiśniewska, Radosław Włodarski, Paweł Wocial i Kamila Tuszyńska
Kuratorzy: Mateusz Bieczyński, Katarzyna Kucharska, Maciej Kurak
Od 23 stycznia do 24 lutego 2017 roku
Wystawa prezentowana jest w 3 galeriach:
Galeria Duża Scena UAP Al. Marcinkowskiego 28/1,
Mała Scena UAP Al. Marcinkowskiego 28/2,
Galeria Curators’LAB ul. Nowowiejskiego 12 w Poznaniu

Dodaj komentarz