Młoda sztuka zmienia perspektywę – Artystyczna Podróż Hestii

Studenci kierunków artystycznych w całej Polsce mogą już przesyłać swoje zgłoszenia do konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Ta ważna dla środowiska twórczego inicjatywa odbywa się po raz szesnasty i w tym roku zakończy się galą finałową w Muzeum nad Wisłą – nowym pawilonie wystawienniczym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

,„16. Artystyczna Podróż Hestii” (źródło: materiały prasowe organizatora)

,„16. Artystyczna Podróż Hestii” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs Artystyczna Podróż Hestii kierowany jest do studentów kierunków artystycznych wszystkich polskich uczelni wyższych III, IV i V roku. Na zgłoszenia, które można wysłać poprzez specjalny panel na stronie internetowej, organizatorzy czekają od dzisiaj. Na Konkurs można nadsyłać prace z obszarów: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej i performance.

Inaugurując nową edycję konkursu, zachęcamy do patrzenia na sztukę i współczesność z różnych perspektyw. Jesteśmy przestrzenią otwartą na głos i przekaz młodych twórców, czekamy niecierpliwie na ich świeży artystyczny komentarz; jesteśmy też platformą, która angażuje wszystkich odbiorców. Cieszy mnie fakt, że Artystyczna Podróż Hestii po raz kolejny zachęca do dialogu na polu sztuki – mówi Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.

15 lat trwania konkursu zaowocowało 24 rezydencjami artystycznymi w Nowym Jorku i Walencji, 31 wystawami indywidualnymi oraz zbiorowymi w całym kraju oraz stworzeniem kolekcji składającej się z ponad 30 dzieł. Ugruntowana pozycja konkursu jest zasługą wieloletnich partnerów instytucjonalnych, z którymi Fundacja APH współpracuje. Są to uczelnie artystyczne w całej Polsce, Politechnika w Walencji, Residency Unlimited w Nowym Jorku oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie odbywają się wystawy finalistów.

Przed uczestnikami 16. edycji konkursu stoi szansa miesięcznej podróży i rezydencji artystycznej w światowych centrach sztuki nowoczesnej: Nowym Jorku i Walencji, po powrocie z której młodzi twórcy dostają możliwość własnej wystawy w prestiżowych galeriach w stolicy. Ponadto jeden z finalistów otrzymuje komercyjne zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego Grupy ERGO Hestia. Finaliści i laureaci konkursu APH wybierani są w kilkuetapowym głosowaniu jury, w którego skład wchodzą uznane autorytety na polskiej scenie sztuki współczesnej.

Harmonogram 16. edycji Konkursu Artystyczna Podróż Hestii:

  • 9 stycznia: start konkursu i otwarcie panelu zgłoszeń
  • 22–23 marca: helpdesk dla studentów
  • 24 marca: zamknięcie panelu zgłoszeń i rozpoczęcie obrad jury
  • 27 czerwca: gala finałowa w nowym pawilonie wystawienniczym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – Muzeum nad Wisłą

Laureaci w kolejności od 2016 roku: Piotr Urbaniec, Olga Kowalska, Hanna Dyrcz, Krzysztof Maniak, Katarzyna Kimak, Ewa Kasperek, Xavery Wolski, Małgorzata Goliszewska, Matěj Frank, Krzysztof Nowicki, Agnieszka Kobyłecka, Cyryl Polaczek, Michał Batorski, Daniel Cybulski, Natalia Bażowska, Ewa Mrowiec, Łukasz Biliński, Łukasz Patelczyk, Anna Wypych, Aleksandra Prusinowska, Marta Antoniak, Marcin Zawicki, Miłosz Wnukowski, Katarzyna Makieła, Magdalena Melin, Ewa Juszkiewicz, Jakub Rebelka, Anna Kloc, Paulina Maksjan, Kamil Lisek, Tomasz Kucharski, Marek Wrzesiński, Anna Waligórska, Marcin Grzęda, Agnieszka Ledóchowska.

Jury: Piotr Śliwicki – przewodniczący, prezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA; Nathalie Anglès – kuratorka i krytyk sztuki, dyrektor Residency Unlimited w NY; Sebastian Cichocki – kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie; dr Susanne Ehrenfried-Bergmann – kuratorka, historyk sztuki. Od 1996 roku główna kuratorka Kolekcji Sztuki Munich Re; Jarosław Fliciński – artysta; Magdalena Kąkolewska – prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii; dr Josep Santacreu – prezes hiszpańskiej Grupy DKV Seguros, mecenas sztuki, od 2008 roku partner projektu Artystyczna Podróż Hestii. Paweł Sosnowski – krytyk, kurator, Fundacja i Galeria Propaganda; Michał Suchora – kurator, Galeria BWA Warszawa; Bogna Świątkowska – prezes Fundacji Bęc Zmiana; Agnieszka Tarasiuk – kuratorka, dyrektor Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

16. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii
Fundator: Grupa ERGO Hestia
Organizator: Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
Partner: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Zgłoszenia do 24 marca 2017 roku

Dodaj komentarz