Noworoczne Postanowienia 2017

Noworoczne Postanowienia 2017 to kolejna odsłona corocznego cyklu, realizowanego w galerii Dizajn BWA Wrocław na początku każdego roku kalendarzowego, eksplorującego nowe kierunki i perspektywy dla wybranych dyscyplin projektowania.

„Noworoczne postanowienia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Noworoczne postanowienia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W 2017 roku Noworoczne Postanowienia będą koncentrować się wokół zagadnienia współpracy. W śrdorowiskach projektowych i nie tylko coraz popularniejsze stają się działania kolektywne otwarte na współpracę z użytkownikiem. „Dostępność i obietnica nowych technologii informacyjnych daje pozorne poczucie współuczestniczenia w tworzeniu naszego otoczenia. To nie obecność w mediach społecznościowych, ale ekonomia współpracy, crowdfunding i kultura projektowania partycypacyjnego stanowią nową formę zaangażowania, która może wesprzeć tradycyjną ideę uczestnictwa” – mówi kuratorka tegorocznego cyklu – Magda Heliasz. Dobry przykład takiego zwrotu dają liczne konsultacje społeczne, ankiety, otwieranie podwórek i kontakt z lokalnymi społecznościami, które przyjęły się w Polsce jako emblemat odpowiedzialnego podejścia w organizowaniu wspólnej przestrzeni.

Noworoczne Postanowienia koncentrują się na koncepcji projektowania partycypacyjnego, która postuluje partnerską relację w rozwiązywaniu problemów i zaspakajaniu potrzeb. Złożoność konkretnych warunków środowiskowych może zrozumieć tylko lokalna grupa odbiorców i stać się ciałem doradczym w procesie projektowania. „Partycypacja jest więc formułą projektowania nie tyle nastawioną na podniesienie jakości przestrzeni, wystroju czy komunikatu, lecz na zrozumienie potrzeb i odniesienie się do nich kompleksowo – tłumaczy Magadlena Heliasz. Projektant powinien pracować w sposób odpowiedzialny społecznie, a przyszły odbiorca czy użytkownik produktu powinien mieć znacznie większy wpływ zarówno na proces projektowania jak i na efekt końcowy. W 2017 roku, razem z projektantami będziemy wchodzić w dialog, przyjmować postawę badaczy i postanowimy, że nie przyjmiemy żadnych założeń z góry” – zapewnia autorka całego cyklu.

Noworoczne Postanowienia to cykliczny projekt realizowany przez galerię Dizajn BWA Wrocław na początku każdego roku kalendarzowego. Uwaga projektu skierowana jest na różne aspekty budujące dziedzinę projektowania. Na czas Noworocznych Postanowień przestrzeń galerii zamienia się w otwartą pracownię – miejsce spotkań i wymiany wiedzy, w którym odbywają się warsztaty, wykłady i działania twórcze eksplorujące nowe trendy i perspektywy dla dizajnu. Idea całego projektu nawiązuje do teorii Czarnego Łabędzia, według której co jakiś czas pojawia się zaskakujące wydarzenie, które ma niezwykłą moc oddziaływania i może znacząco wpłynąć na rzeczywistość. W logo Noworocznych Postanowień, zaprojektowanym przez Jakuba Stępnia (Hakobo), pojawia się zatem czarne skrzydło.

„Noworoczne postanowienia”, fot. Alicja Kielan (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Noworoczne postanowienia”, fot. Alicja Kielan (źródło: materiały prasowe organizatora)

Program Noworocznych Postanowień będzie zawierał m.in. spotkania i warsztaty zachęcające do wspólnego projektowania i interpretowania miejskiej rzeczywistości. Szczegóły programu na stronie BWA Wrocław.

Noworoczne Postanowienia
Od 18 stycznia do 26 lutego 2017 roku
galeria Dizajn BWA Wrocław

Dodaj komentarz