Obrazy czytane w czasie

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zaprasza na wystawę Obrazy czytane w czasie, na której swoją twórczość zaprezentuje Lesław Miśkiewicz.

Lesław Miśkiewicz, bez tytułu, 2014, fot. Maciej Plewiński (źródło: materiały prasowe organizatora)

Lesław Miśkiewicz, bez tytułu, 2014, fot. Maciej Plewiński (źródło: materiały prasowe organizatora)

Patrząc uważnie na obrazy Miśkiewicza, można odczuwać satysfakcję związaną z doskonałością artystycznego rzemiosła. Nie jest to umiejętność związana z odwzorowywaniem widoków rzeczywistości. Artysta unika zarówno jej przedstawiania, jak i odniesień aluzyjnych, które czasami występują w jego grafikach, gdzie układy linii sugerują istnienie płaszczyzn, które wznoszą się, opadają, ulegają podziałowi, gdzie określone ich fragmenty zawijają się rzucając cień, albo ulegają rozpadowi, dezintegracji. W pracach tych można przyjąć istnienie jakiejś rzeczywistości pozaplastycznej, której różne stany istnienia są obrazowane. (…)

Na czym polega więc strategia artystyczna Miśkiewicza? Przede wszystkim na unikaniu ostatecznego określenia, na subtelnym sprzeciwianiu się jednoznaczności. Weźmy pod uwagę prezentowane na wystawie obrazy. (…) Odnosimy wrażenie, że do malarstwa minimalistycznego wtargnął przypadek, albo że artysta realizujący systematycznie zorganizowany obraz postanowił zaznaczyć swą obecność, pokazać „ludzką twarz” związaną z falowaniem nastrojów, zmiennością napięcia uwagi, nieuniknionymi pomyłkami. Na tle bezosobowej regularności występuje opowieść o tym, co ludzkie. Przestrzenny malarski układ podlega temporalizacji, która oczywiście związana jest z procesem oglądania, ale znajduje jednocześnie potwierdzenie w cechach formalnych dzieła.

Nie należy jednak pod żadnym pozorem kojarzyć malarstwa Miśkiewicza z bad painting, z epatowaniem niezręcznością czy nieudolnością. Przeciwnie, tym, co świadczy o jego maestrii artystycznej, jest fakt, że wszystkie te pozorne pomyłki czy ześlizgnięcia służą tylko wzbogaceniu pracy, pokazaniu, iż nie ma takiej sytuacji, w której kompozycji nie można by było uratować równoważąc występującą „pomyłkę” wprowadzeniem w innym miejscu elementu równoważącego układ. (…)

Fragmenty tekstu: Grzegorz Sztabiński, Obrazy w czasie – obrazy czasu, wyd. Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, 2017

Lesław Miśkiewicz, bez tytułu, 2013, fot. Maciej Plewiński (źródło: materiały prasowe organizatora)

Lesław Miśkiewicz, bez tytułu, 2013, fot. Maciej Plewiński (źródło: materiały prasowe organizatora)

Lesław Miśkiewicz – urodził się 1953 w Zgierzu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, dyplom uzyskał w 1978 roku w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja M. Bartczaka oraz w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Fijałkowskiego. Od 1977 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, a od 1995 także w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej. Uczy podstaw kompozycji. Tworzy w zakresie grafiki i malarstwa.

Lesław Miśkiewicz. Obrazy czytane w czasie
Kuratorka: Elżbieta Fuchs
Od 17 stycznia do 4 lutego 2017 roku
Wernisaż: 17 stycznia 2017 roku, godz. 18.00
Galeria Re:Medium, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

Dodaj komentarz