Etyczny Witkacy

Agnieszka Kałowska w książce Witkacy. Etyka pokazuje artystę mniej znanego – rozmówcę, teoretyka rozmowy, podważającego religię poszukiwacza Absolutu i obywatela podbitego państwa pozującego do zdjęć w stroju kolonialisty.

Agnieszka Kałowska,  „Witkacy. Etyka” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Agnieszka Kałowska, „Witkacy. Etyka” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Najważniejsze problemy etyczne dwudziestego wieku – dialog, stosunek do religii, kolonializm, ekologia, wielokulturowość – znajdują odbicie w biografii i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza: nie tylko w powieściach i dramatach, ale i w listach, komentarzach, tekstach publicystycznych. Agnieszka Kałowska podejmuje temat dotychczas niezbadany: rekonstruuje poglądy etyczne artysty, wnikliwie śledząc ich rozwój, złożoność, ukazując źródła i artystyczne konsekwencje. Wydobywa szczeliny między deklaracjami a poglądami wynikającymi z tekstów, sytuuje na tle najważniejszych twórców epoki, pokazuje dramatyczne zwroty, a wreszcie i to, że etyka Witkacego rodziła się w dialogu z Innymi – i tylko dzięki sztuce ich głosy mogły wybrzmieć.

Publikacja inicjuje nową serię wydawniczą Projekt: Egzystencja i Literatura, która prezentować będzie twórczość wybitnych polskich pisarzy przez pryzmat indywidualnych biografii, doświadczeń i światopoglądów.

Agnieszka Kałowska, Witkacy. Etyka
Premiera: styczeń 2017 roku
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Dodaj komentarz