Synestezje

Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu zaprasza na wystawę zbiorową Synestezja.

Piotr Tołoczko (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Tołoczko (źródło: materiały prasowe organizatora)

Temat wystawy firmuje termin synestezja, który wywodzi się od greckich słów syn – razem i aisthesis – czucie. Jak podaje słownik: synestezja to psychologiczne zjawisko ścisłego kojarzenia ze sobą i niejako utożsamianie pewnych wrażeń, wyobrażeń i spostrzeżeń, otrzymywanych przy pomocy różnych organów zmysłowych i posiadających odmienną naturę, np. ścisłe łączenie ze sobą pewnych kolorów z pewnymi tonami czy rodzajami melodii.

Naukowcy badający percepcję zauważają, że współczesny człowiek, żyjący w społeczeństwie, w którym co dzień oddziałują na niego niezliczone czynniki, zaczyna lepiej przyswajać rzeczywistość kiedy jest ona właśnie wieloraka. Innymi słowy łatwiej nam pojmować świat, gdy oddziałują na nas dodatkowe bodźce. Owa multikulturowość to znak naszych czasów. Obecna niemal w każdej dziedzinie sztuki. Widzimy to zarówno w sztukach wizualnych, jak i w muzyce współczesnej tak często wzbogacanej efektami akustycznymi.

Na wystawie zgromadzono prace artystów, którzy starają się ową multikulturowość realizować w swojej twórczości. Reprezentują różne ośrodki akademickie, m.in. Wrocław, Szczecin, Poznań, Łódź, Bydgoszcz, Toruń. Ekspozycja w Galerii Artus stanowi pretekst do przemyśleń nad wielozmysłowym postrzeganiem sztuki i nad granicami jej pojemności.

Artyści: Krzysztof Białowicz, Anna Bochenek, Andrzej Bochnik, Piotr Grygorkiewicz, Klaudia Grygorowicz-Kosakowska, Renata Jackowiak, Małgorzata Kazimierczak, Małgorzata Kopczyńska, Ireneusz Kuriata, Tomasz Matusewicz, Wojtek Pukocz, Michał Sikorski, Sławomir Sobczak, Anna Sygulska, Piotr Tołoczko, Dorota Tołłoczko- Femerling, Elżbieta Wasyłyk, Maciej Zdanowicz

Synestezja
Kuratorzy: Anna Bochenek, Tomasz Matusewicz
Od 10 stycznia do 5 lutego 2017 roku
Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu

Dodaj komentarz