Posumowanie projektu Powrót (do) przyszłości

Powrót (do) przyszłości to program performatywny, który był realizowany od kwietnia do października 2016 roku w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu.

„Powrót (do) przyszłości” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Powrót (do) przyszłości” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt złożony był z czterech odsłon, podczas których każdorazowo prezentowano dwie prace polskich choreografów młodego pokolenia, a następnie zapraszano ich do dyskusji z artystami wizualnymi uprawiającymi między innymi performance oraz kuratorkami i autorkami tekstów o sztuce. W ramach programu publiczność miała okazję zobaczyć performansy autorstwa Aleksa Baczyńskiego-Jenkinsa, Przemka Kamińskiego, Ani Nowak, Magdaleny Ptasznik, Agaty Siniarskiej, Kasi Wolińskiej, Marty Ziółek i Marii Zimpel.

Zaproszenie do udziału w debatach po pokazach przyjęli wybitni przedstawiciele polskiej sceny sztuk wizualnych: Janusz Bałdyga, Izabella Gustowska, Przemysław Kwiek i Józef Robakowski. Rozmowy prowadziły: Małgorzata Kaźmierczak, Ewa Tatar, Agnieszka Sosnowska i Magdalena Kownacka. Wybrane performansy choreograficzne miały stać się punktem wyjścia do szerszej dyskusji o praktykach performatywnych w kontekście sztuk wizualnych i sztuk performatywnych. Chodziło z jednej strony o rozmowę o przeszłości (albo przeszłościach) światowego i polskiego performansu, z drugiej – przyjrzenie się konkretnym działaniom na współczesnym polu performatywnym.

Efektem projektu oraz równoczesnym aneksem do Powrotu (do) przyszłości jest dostępna w wersji cyfrowej oraz w druku (w limitowanym nakładzie) darmowa publikacja. Wydawnictwo było próbą zebrania pytań towarzyszących spotkaniom w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina i udzielenia odpowiedzi na niektóre z nich.

Książka jest podzielona na trzy części. Na pierwszą z nich składają się informacje o pracach prezentowanych w ramach cyklu, dokumentacja fotograficzna, a także udostępnione przez artystów materiały z procesu twórczego: teksty, notatki i rysunki, przybliżające metody poszczególnych artystów oraz język, którego używają do opisu własnej praktyki. W drugiej części znajdują się skrócone zapisy czterech debat, które odbyły się w ramach Powrotu (do) przyszłości. Ostatnia część zawiera teksty Małgorzaty Kaźmierczak, Ewy Tatar, Agnieszki Sosnowskiej i Magdaleny Kownackiej, które zaprosiliśmy do prowadzenia dyskusji w ramach Powrotu (do) przyszłości. W artykułach autorki rozwijają wybrane wątki z rozmów z artystami oraz próbują odpowiedzieć na niektóre z pytań pojawiających się w debatach.

Powrót (do) przyszłości
Kurator projektu: Mateusz Szymanówka
Od kwietnia do października 2016 roku
Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Dodaj komentarz